En hållbar framtid

Ett skolprogram för högstadiet om hållbar utveckling.

Hållbar utveckling. Vad är det? Hur påverkar det mig? Hur kan jag bidra och hur hänger det ihop med Nobelpriset?

I programmet ”En hållbar framtid” får eleverna inblick i och diskutera de globala hållbarhetsmålen i ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Många Nobelpris berör problem som rör hållbar utveckling t.ex. energisnåla LED-lampor. Eleverna får ta del av några av dessa berättelser.

Eleverna får göra övningar kopplade till hållbarhetsmålen och se en nyproducerad film om klimatförändringar. Filmen är specialframtagen till detta skolprogram. Under programmet blir det tillfällen för diskussioner om på vilket sätt eleverna själva kan bidra till lokala och globala förändringar. 

Skolprogrammet ”En hållbar framtid” har utvecklats i samarbete med SWEDESD och Projekt Bifrost. Projekt Bifrost stöds av NIES, Nordic Network for Interdisciplinary Environmental Studies och Mittuniversitet.

Kostnad: 700 kr
Programlängd: 90 min

Länkar till för- och/eller efterarbete

UNDP om de globala målen

UNDP:s tips på skolmaterial

Data Act Lab, en interaktiv kurs om de Globala målen

MyRight, ”Globala målen för alla” är en informationsfilm

WWF Ekologiska fotavtryck Hur många planeter skulle krävas om alla levde som du?

Kalkylator för skolor och elever – ekologiskt fotavtryck

BeChange – testa att koldioxidbanta


Anknytning till Lgr 11

Skolans uppdrag

 • Genom ett miljöperspektiv får de [eleverna] möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Kunskaper

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

Biologi 7-9

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Natur och samhälle

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Fysik 7-9

Fysiken i naturen och samhället

 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Kemi 7-9

Kemin i vardagen och samhället

 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Geografi 7-9

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling

Livsmiljöer

 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Samhällskunskap 7-9

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Contact

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work +46 8 534 818 00
Executive Editor: Olov Amelin

Main sponsors

Today at the Museum

Opening hours

11:0017:00

Tours

Events

No events today.

Daily Special

Today's lunch is served weekdays when the Museum is open.