Om Nobelmuseet

På Nobelmuseet får du veta mer om Nobelpriset och Nobelpristagarna från 1901 fram till idag, liksom om Alfred Nobel och hans liv. Museet invigdes 2001 och är beläget i en av Stockholms vackraste 1700-talsbyggnader.

Med utgångspunkt i Alfred Nobel och Nobelpriset vill Nobelmuseet visa att människor kan förändra världen. Genom utställningar, aktiviteter, program och forskning vill museet inspirera och engagera. Besökare kan ta del av historien och framtiden och möta människor vars mod, kreativitet och envishet har påverkat vårt sätt att leva.

Nobelmuseet har uppdraget att långsiktigt värna Nobelprisets ställning genom att bedriva bl.a. musei-, informations-, forskningsverksamhet med koppling till Nobelpriset. Nobelmuseets verksamhet innefattar bland annat utställningar, skolprogram, vandringsutställningar och ett forskningsbibliotek.

Nobelmuseet AB ägs av Nobel Group Interests AB, som även äger Nobel Media AB, Nobelhuset AB, och Nobels Fredspris – Forskning og Informasjon AS. Nobel Group Interests AB ägs av Nobel Foundation Rights Association, en förening vars ändamål är att bedriva informations-, musei-, forsknings-, utvecklings-, medie- och därmed förenlig verksamhet inom Nobelstiftelsens intressesfär. Nobelstiftelsen godkänner styrelsens sammansättning i Nobel Foundation Rights Association, men alla företagen i Nobelsfären är helt externfinansierade. 

Tankeväckande filmer

Nobelpristagarnas arbeten är spännande äventyr fyllda av med- och motgångar. Hur de ändå bevarat modet att tänka i nya banor och att gå vidare utan att förlora hoppet visas i en mängd kortfilmer. Även den omgivande miljöns betydelse för kreativiteten skildras i filmer.

Slå dig ner en stund och titta in i Marie Curies laboratorium eller möt Nelson Mandela på väg ut ur fängelset. Få en inblick i Niels Bohrs tankesmedja eller besök en av världens mest berömda Nobelprismiljöer i Cambridge.

Bistro Nobel

I kreativa miljöer finns ofta informella mötesplatser för det spontana, oplanerade samtalet. Bistro Nobel vill ge en fläkt av kafékulturen som fanns i Budapest, Wien och Paris. Som avslutning vänd upp och ned på stolen … sur-pris!

Museibutik

Nobelpristagarnas kreativitet följer oss in i museibutiken. För den läshungrige finns litteratur av och om Nobelpristagare. Här kan du också köpa Nobelmedaljen i choklad och andra varor med anknytning till Nobelpriset.

Ständig förnyelse

En stor del av Nobelmuseet består av aktuella och fördjupande utställningar som ständigt förnyas. Här växlar ämnen och tema från en säsong till en annan. Det kan handla om konst och vetenskap, om Alfred Nobel eller Albert Einstein och hans forskning.

Forskning pågår

Nobelmuseet är en kunskapsbank med aktiv forskning. Här arrangeras seminarier, föreläsningar och debatter i aktuella frågor.

Föreläsningar och debatter

Museet har förutom det dagliga visningarna ett omfattande program av specialvisningar, föredrag och debatter, både dagtid och kvällar, helg såväl som vardag.

Barn och familj

Barnen har en egen Nobelklubb och dessutom ordnas en mängd öppna aktiviteteter för barn på museet liksom olika typer av familjevisningar.

Skola

Nobelmuseets skolgrupp tar emot skolklasser från förskola till gymnasium.

Hållbarhetspolicyer

Nobelmuseet har under 2014-15 tagit fram eller uppdaterat policyer inom hållbar utveckling, jämställdhet, arbetsmiljö, mångfald, miljö och tillgänglighet. De olika policyer som tagits fram definierar Nobelmuseets kärnvärden och de ska vara giltiga både för medarbetare, besökare, samarbetspartners och övriga intressenter. 

 

Contact

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work +46 8 534 818 00
Executive Editor: Olov Amelin

Main sponsors

Today at the Museum

Opening hours

10:0018:00

Events

No events today.

Daily Special

Today's lunch is served weekdays when the Museum is open.