Ur bloggen

Om lukten, minnet och våra känslor

Lukt är något som berör många människor och är ett ämne som vi alla har en relation till.

Publicerad 13 apr. Kommentarer

Bakterier, resistens och antibiotika

Idag hör vi alltmer tals om antibiotika-resistenta bakterier och WHO och andra internationella organisationer ser antibiotikaresistens som ett stort hot mot den globala hälsan.

Publicerad 11 apr. Kommentarer

Betydelsen av matlagning och den gemensamma måltiden

"Det är både matlagandet, kombinationerna av råvaror, värmebehandlingen och serverandet av den tillagade maten i måltider något som givit oss både en speciell evolutionär utveckling och något som skänker oss alla mening och gemenskaper flera gånger varje dag genom våra liv.

Publicerad 31 mar. Kommentarer

Att bekämpa parasitsjukdomar

Forskaren Hannah Akuffo, adjungerad professor vid avdelningen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi vid Karolinska Institutet, berättar den 29/3 kl 18 om sin egen forskning kring parasitsjukdomar, samt om hur situationen för bekämpningen av sjukdomar som t ex malaria och flodblindhet ser ut globalt. OBS! Seminariet ges på engelska.

Publicerad 24 mar. Kommentarer

Arkiv

Etiketter

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Project sponsors

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

11:0017:00

Visningar

Programpunkter

Inga programpunkter idag.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.