Experiment - Idéer, redskap och Nobelpris

2016.09.17 – 2017.09.10

Hur lyckades Marie Curie mäta radioaktivitet och varför kan May-Britt Mosers råttor leda till insikter om orienteringsförmågan? I ”Experiment – Idéer, redskap och Nobelpris” får besökarna möta mångfalden i Nobelhistoriens experiment.

Experiment – Idéer, redskap och Nobelpris är en utställning om vetenskapliga experiment.

Experiment handlar om att ta reda på hur naturen fungerar. I Nobelmuseets nya utställning ”Experiment – Idéer, verktyg och Nobelpris” möter besökaren tio vetenskapliga experiment som har förändrat vår syn på världen – och som givit oss möjligheter att förändra den.

Att experimentera är att leka med naturen. Nyfikenheten får oss att fråga vad som händer om vi testar nya saker, och vi lär oss av resultaten. Ett experiment kan vara allt från barnets lärande genom lek till den vuxne som testar sig fram bland smakerna i köket.

Experimentella forskare använder denna nyfikenhet för att ställa frågor om hur världen runt om oss fungerar. Ett experiment kan bekräfta en teori – eller visa att den inte stämmer. Det kan också ge så förvånande resultat att de ger upphov till helt nya teorier.

”Vi vill visa att experiment är både viktiga och kan vara roliga”, säger Erland Flygt, utställningsproducent på Nobelmuseet. ”Experiment är fantastiska redskap att tänka med, att upptäcka med och att svara på frågor med.”

I utställningen berättas om tio experiment som alla har varit avgörande för upptäckter som belönats med Nobelpris. Experimenten handlar bland annat om hur vi orienterar oss i rummet, varför vi ärver egenskaper och på vilket sätt vi kan studera universums minsta beståndsdelar. Bland Nobelpristagarna i utställningen återfinns kända namn som Marie Curie, Albert Einstein, och Peter Higgs.

Varje vecka är det drop-in lab i utställningen tisdag till söndag kl 14-16.

Utställningar

Nobelmuseet har både permanenta och tillfälliga utställningar om Nobelpriset, Nobelpristagana, Alfred Nobel och relaterade ämnen.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

10:0018:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.