Vision Film & Science

Nobelmuseets Internationella Filmfestival

Ett forum för intensivt aktuella frågor

En opolitisk och obunden filmfestival och debattforum vars syfte är att genom filmmediet skapa medvetenhet om vetenskapskulturens roll i samhället, visa på vad som pågår inom forskningen och uppmana oss, publiken, att våga ifrågasätta vad vi ser och hur vi lever.

Bakgrund

Vi lever i en värld där de viktigaste och mest aktuella frågor, till största delen, är vetenskapliga och/ eller baserade på vetenskaplig forskning som t.ex. klimatkrisen, energiförbrukningen, gentekniken. Filmmediet ger fantastiska möjligheter att visa fram och sätta fokus på okända världar, stora frågor och ny forskning och bidra till att skapa medvetenhet om hur situationen på vår planet jorden faktiskt ser ut idag. I Sverige har det inte funnits en filmfestival med vetenskapliga filmer i fokus, inte heller något återkommande forum där de här frågorna tas upp och där man når både en ung skolpublik och en intresserad allmän publik. Tills nu. Det finns oerhört många starka och aktuella ämnen i vetenskapliga frågor, många bra filmer att visa inom de frågorna och en stor publik som vill veta, se och diskutera dem. Nu finns möjligheten att se vetenskaplig film, få en forskares syn på ämnet i en direktdialog, samt att få möjlighet att ställa de frågor man alltid velat på Film & Science.

Syfte

Festivalens syfte är att väcka intresse och nyfikenhet för aktuella och brinnande frågor inom vetenskapen och dess kultur och att genom filmen ge publiken tillträde till världar de normalt inte når eller uppleva möten de normalt inte får.  Visionen är att skapa en plats, ett forum där vetenskapen inte skrämmer bort människor utan tvärtom, får dem att inse att vetenskapen och forskningen är en del av våra liv och att vi genom att förstå mer också, i förlängningen, kan påverka mer.

Praktisk information – festivalen

Varje filmvisning har en introduktion, som en kortare föreläsning, och en följande diskussion som leds av en i ämnet kunnig person tillsammans med (när möjligt finns) filmens regissör eller en filmvetare. Tanken är att varje filmvisning skall bli ett levande möte där både innehållet i filmen och även filmens form kan diskuteras, utvecklas och ifrågasätts.  

Festivalen är uppbyggd i två huvuddelar; skolvisningar och publika visningar.

Skolvisningarna och samarbetet med skolorna och de unga är på många sätt festivalens nav.

Skolvisningarna sker under dagtid och de publika visningarna under kvällstid.

Ambitionen är att visningarna skall vara tillgängliga till en låg kostnad.

Skolvisningarna skall innehålla olika typer av filmer där vissa av dem knyter an till teman som arbetas med i skolan. Vi hoppas och tror att dessa möten kan stimulera de unga tittarnas egna tankar om vad som sägs i en film, i vilket syfte och vem som kanske tjänar på budskapet. Ja, framför allt vill vi uppmuntra till ett ifrågasättande av vad de ser och hör.

Tanken är att utveckla skolsamarbetet vidare inför kommande festivaler, då vi hoppas att korta nyproducerade skolfilmer i vetenskapliga ämnen kan fungera som förfilmer för de längre filmvisningarna.

Praktisk information – organisation

Festivalen produceras av Nobelmuseet och Nobelmuseet står som garant för festivalens vetenskapliga kvalité och för dess konstnärliga frihet och journalistiska integritet . Museet kommer att ha ett tätt samarbete med sakkunniga inom film och produktion med specialkunskaper om den vetenskapliga filmen.

Festivalens konstnärliga ledare är filmaren Karin Wegsjö och festivalens projektkoordinator är Anna Johanna Lindqvist Forsberg, Nobelmuseet.

  • Festivalens arbetsgrupp består av personal från Nobelmuseet och sakkunniga utifrån. 
  • Festivalens programråd består av en blandad grupp av museets personal och sakkunniga utifrån. Programrådet bestämmer vilka filmer som skall visas och bestämmer i samråd med arbetsgruppen vilka seminariedeltagare som skall bjudas in.

Film & Science samarbetspartners

Film & Science 2013 stöds av

 

 

Vinnova

Franska ambassaden i Sverige

Australian Embassy Sweden

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

10:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.