Bi-jakten – hur går det till?

Vad

I Bi-jakten får elever i samarbete med biodlare hjälpa forskare att inventera och studera bisamhällen över hela Sverige. Målet är att kartlägga förekomsten av mjölksyrabakterier i binas magar som skyddar mot sjukdomsalstrande bakterier.

Anmälan och urval

Anmälan till Bi-jakten görs senast den 7 april via formulär. Efter urval så meddelas vilka som deltar i mitten av april. 

Uppstart

Den 24 april arrangeras en konferens på Nobelmuseet där forskarna presenterar projektet och hur forskningen ska gå till. En lärare från varje medverkande klass bör närvara. 

Forskning

Eleverna kommer att jobba i grupper om två och två – de samlar in bin med hjälp av kontakter med biodlare i sitt närområde; de gör laborationer, dissekerar bina och odlar upp mjölksyrabakterier på agarplatta; de skickar in material till forskarna; och de analyserar sitt resultat med hjälp av forskarna.

Presentation och posterävling

Eleverna tillverkar en vetenskaplig poster per grupp där de beskriver sitt arbete och sina resultat. Av alla klassens postrar så väljer klassen själva ut en poster som representerar skolan och denna poster är med i en postertävling.

Man får gärna ha flera klasser på samma skola som medverkar i projektet, men tänk då på att man bara kan skicka in en poster per skola till postertävlingen.

Vinnarpostern får tre biljetter till Nobelprisutdelningen 2017 samt 5000 kr till klasskassan. En jury bestående av forskarna kommer att välja ut den bästa postern ur ett innehållsmässigt perspektiv, och formgivare från Nobelmuseet kommer att välja den bästa postern vad gäller grafisk form. Klasserna som vinner dessa priser kommer att få 2000 kr var till klasskassan samt ytterligare ett pris var som meddelas senare. 

Mer information om postertävlingen presenteras på uppstartskonferensen den 24 april. 

Avslutning

Den 8 december arrangeras en avslutningskonferens på Nobelmuseet där alla resultat presenteras. En lärare och två elever per skola är välkomna att delta i föreläsningar och resultatrapportering från forskarna. Alla postrarna som har varit med i postertävlingen (en per skola) hängs upp här på museet och eleverna får stå vid sina respektive postrar och presentera dem kort.

Vinnarna av Bi-jakten deltar på Nobelprisutdelningen i Konserthuset den 10 december. 

 

Arbetsgruppen

Katarina Nordqvist, forskningschef på Nobelmuseet är initiativtagare till och projektledare för Forskarhjälpen

Alejandra Vasquez, forskare och gruppledare vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi, Lunds universitet

Tobias Olofsson, forskare vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi, Lunds universitet.

Paulina Wittung Åman, museilektor på skolavdelningen på Nobelmuseet, och pedagogiskt ansvarig för Bi-jakten

Anna Johanna Lindqvist Forsberg, projektkoordinator för Forskarhjälpen.

Forskarhjälpen 2017 – ett samarbete

Forskarhjälpen 2017 leds av Nobelmuseet i samarbete med Lunds universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Ur bloggen

Forskarhjälpen

Länkar till sidor om bin

Lite länkar till sidor som handlar om bin!

Publicerad 9 maj. Kommentarer

Film om laborationen i Bi-jakten

Forskaren Tobias Olofsson visar och berättar om laborationen som eleverna i Bi-jakten skall utföra.

Publicerad 5 maj. Kommentarer

Forskarna i Bi-jakten presenterar sig

Forskarna i Bi-jakten Alejandra Vásquez och Tobias Olofsson vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet presenterar sig själva med hjälp av en mobilfilm.

Publicerad 5 maj. Kommentarer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.