DNA-jaktens postertävling

Vad är vetenskapliga postrar?

När forskarna har gjort sina experiment, fått sina resultat och dragit sina slutsatser måste de dela med sig av detta till andra forskare och till allmänheten.

Detta görs bland annat via artiklar i vetenskapliga tidskrifter och via konferenser. På konferenserna ger forskarna antingen en muntlig presentation av sitt arbete eller så har de gjort en affisch - en poster - som de har med sig till konferensen och sätter upp på en vägg eller en skärm. Vid speciella tillfällen på konferensen är det ”postertid” – då står forskarna vid sina postrar och berättar och svarar på frågor om dem.

En av uppgifterna i DNA-jakten är att eleverna redovisar sina resultat i en poster

Postertillverkning

Eleverna arbetar två och två med uppgiften, och sedan väljer klassen/skolan gemensamt ut en affisch/poster som får representera skolan i en tävling. Om röstningen skulle resultera i två likvärdiga förslag har klassens lärare utslagsröst. Enligt vår erfarenhet är det bäst att anordna en sluten omröstning, undvik att ha en röstning med handuppräckning.

Gruppen får själva bestämma hur de vill utforma postern: antingen digitalt eller genom att klippa och klistra (”analogt”). Läraren ansvarar tillsammans med Nobelmuseet för att säkerställa att postern inte innehåller några felaktigheter. Om postern gjorts analogt behöver ni skanna eller fotografera den. Postern skickas in digitalt till Nobelmuseet (forskarhjalpen@nobelmuseum.se) för granskning. Giltiga bidrag kommer att publiceras på Forskarhjälpens hemsida. Endast en poster per skola kan delta (i det fall som fler klasser per skola deltar).

Postrarna

Alla postrar ska vara av storleken A1 (59,4 cm × 84,1 cm) i stående format. Om de görs digitalt så bör de ha minst upplösningen 150 dpi (3509 × 4964 pixlar) och helst 300 dpi (7016 × 9934 pixlar).

Alla postrar ska innehålla:

Om ni vill ha lite tips på saker att tänka på delar Nobelmuseets formgivare Johan med sig av dem här.

Postertävling

Alla postrar kommer att visas på Nobelmuseets hemsida, och en omröstning om bästa poster sker genom Facebook.

De tre postrar som fått flest röster (“likes”) går vidare till en jury som väljer ut det vinnande bidraget. Juryn består av Karin Bojs, vetenskapsjournalist; Jörn Spolander, redaktör för Forskning & Framsteg; och Beppe Singer, programledare för Hjärnkontoret på SVT. Vinnande poster belönas med tre biljetter till Nobelprisutdelningen i Stockholms Konserthus den 10:e december 2014, samt 5000 kr till klasskassan.

Ytterligare en jury, bestående av forskarna från Uppsala universitet, kommer att välja ut den bästa postern ur ett vetenskapligt, innehållsmässigt perspektiv, och en formgivare från Nobelmuseet kommer att välja ut den bästa postern vad gäller grafisk form. Klasserna som vinner dessa priset vinner 2000 kr var till klasskassan, samt ytterligare ett pris.

Viktiga datum

 • 28 oktober: deadline för att skicka in postern digitalt till Nobelmuseet.
  Vi diskuterar gärna postern under arbetets gång.
 • 7 november: Eventuella ändringar klara
 • 17 november–28 november kl. 12.00: Omröstning sker
 • 28 november: Vinnande poster utses och tillkännages under eftermiddagen
 • 9 december: Avslutningskonferens där priserna för Form och Vetenskapligt innehåll tillkännages.

Relaterade Nobelpris

Det är många som har forskat om kromosomer, DNA och gener. Nedan här hittar du några av de Nobelpris som delats ut för sådan forskning. På nobelprize.org går det att slå upp och läsa om alla. De flesta är i medicin, men några är även i kemi. 

 • 1902 Fischer – Socker / purinsyntes (kemi)
 • 1910 Kossel – Strukturer i cellkärnan (T-A, C-G)
 • 1933 Morgan –Kromosomer ärftlighet
 • 1946 Muller – Mutationer genom röntgenstrålning
 • 1957 Todd – nukleotider, nukleotid co-enzymer (kemi)
 • 1958 Beadle, Tatum & Lederberg – Genetisk fysiologi
 • 1959 Ochoa & Kornberg – Biologisk syntes av RNA / DNA
 • 1962 Crick, Watson & Wilkins – DNA-molekylens struktur
 • 1965 Jacob, Lwoff & Monod – Genetisk kontroll av enzym / virussyntes
 • 1968 Holley, Khorana & Nirenberg – Genetiska koden
 • 1969 Delbrück, Hershey & Luria – Genetisk struktur hos virus
 • 1970 Leloir – Socker nukleotider roll i syntesen av kolhydrater (kemi)
 • 1972 Anfinsen, Moore & Stein – Ribonukleas (kemi)
 • 1975 Baltimore, Dulbecco & Temin – tumörvirus
 • 1978 Arber, Nathans & Smith – Restriktionsenzymer och tillämpning på molekylär genetik
 • 1980 Berg, Gilbert & Sanger – Biokemi och sekvenseringstekniker för nukleinsyror (kemi)
 • 1982 Klug - Struktur nukleinsyra – proteinkomplex kristallografi (kemi)
 • 1983 McClintock – Mobila genetiska element
 • 1987 Tonegawa – Genetisk princip för antikroppars mångfald
 • 1989 Altman & Cech – katalytiska egenskaperna hos RNA (kemi)
 • 1989 Bishop & Varmus – Retrovirala onkogener
 • 1993 Roberts & Sharp – Splitade gener
 • 1993 Mullis & Smith – PCR och andra (kemi)
 • 1995 Lewis, Nüsslein-Volhard & Wieschaus – Genetisk kontroll av embryoutveckling
 • 2002 Brenner, Horvitz & Sulston – Genetisk reglering av organutveckling och apoptos
 • 2006 Fire & Mello – RNA-interferens / geners uttryck 2006 Kornberg - Eukaryotisk transkription molekylära grunden (kemi)
 • 2007 Capecchi, Evans & Smithies – Knockout-möss
 • 2009 Blackburn, Greider och Szostak – telomerer och telomeras
 • 2012 Gurdon och Yamanaka – Omprogrammering av mogna celler till stamceller

Forskarhjälpens samarbetspartners 2014

Forskarhjälpen 2014 leddes av Nobelmuseet i samarbete med Uppsala universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

 

Affymetrix bidrar till Forskarhjälpen med utrustning för DNA-analys. 

 

Samarbeten och finansiärer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.