DNA-jaktens uppstartskonferens

Den 28 april hölls uppstartskonferensen för DNA-jakten, med ett 40-tal deltagande lärare från hela Sverige, forskarna från Uppsala universitet och Nobelmuseets ansvariga. 

Lärarhandledningen presenterar projektet med bakgrund och checklistor. 

Katarina Nordqvist från Nobelmuseet hälsade välkommen med en presentation om Forskarhjälpen. 

Leif Andersson från Uppsala universitet presenterade forskningsprojektet som ligger till grund för DNA-jakten. 

Alvaro Martinez Barrio, också från Uppsala universitet presenterade en genomgång för hur laborationen ska gå till.  

Minna Epps, som är verksamhetsansvarig för Östersjöregionen Marine Stewardship Council (MSC) presenterade vad MSC är och vad de gör. 

Fredrik Arrhenius från Landsbygdsdepartementet presenterar deras arbete med förvaltning av fiskbestånd.

Gustav Bohlin från Linköpings universitet gav en historisk bakgrund till DNA-forskning, med fokus på de Nobelpris som belönat sådan.  

Katarina presenterar postertävlingen, som är en viktig del av Forskarhjälpen

Andres Lündin från Nobelmuseet ger pedagogiska tips till lärarna för arbetet i klasserna.

Forskarhjälpens samarbetspartners 2014

Forskarhjälpen 2014 leddes av Nobelmuseet i samarbete med Uppsala universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

 

Affymetrix bidrar till Forskarhjälpen med utrustning för DNA-analys. 

 

Samarbeten och finansiärer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.