Forskarhjälpen 2014

DNA-jakten

Forskarhjälpen 2014 handlade om strömming, DNA och miljö. 

DNA-jakten genomfördes i samarbete med professor Leif Andersson och Alvaro Martinez Barrio vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi på Uppsala universitet. De jobbar med genomik, det vill säga studier av organismers hela arvsmassa.

De undersöker bland annat släktskapet mellan individer inom en art, man kan nämligen spåra släktskapet genom deras arvsanlag. Nu försöker de ta reda på hur många olika sorters sill och strömming som finns i Nordostatlanten och Östersjön för att bättre kunna förstå deras biologi och hur man kan bedriva fiske utan att utarma bestånd av sill och strömming.

Det handlade också om att ta reda på hur väl den märkning som fiskindustrin använder fungerar. Är verkligen sillen fångad i Nordsjön som det står på paketet? Är den fisk som säljs som strömming verkligen strömming och inte sill? Har leverantörer och handlare märkt rätt?

Sillmjölke för DNA-extraktionStrömmingsmjölke, redo för analys
Foto: Alvaro Martinez Barrio

DNA-jakten spände över både genetik- och miljöområdet och målet är att kunna skriva en publikation om ämnet. En central frågeställning var hur vi kan tillämpa DNA-teknik för ett hållbart nyttjande av en marin fiskart. 

Projektet pågick från början av maj till december 2014 och ca 25 klasser ska få delta. 

Målet med Forskarhjälpen i sin helhet är låta elever och lärare få möjlighet att medverka i och uppleva ett riktigt forskningsprojekt på nära håll. 

Eleverna som deltar i Forskarhjälpen 2014 fick:

  • Medverka i ett riktigt forskningsprojekt
  • Hitta biologiska prov i sin närmiljö
  • Rena fram DNA
  • Analysera DNA
  • Presentera sina resultat i form av en vetenskaplig poster

Forskarhjälpen vände sig till klasser i årskurs 8, vill du veta mer?

Forskarhjälpens samarbetspartners 2014

Forskarhjälpen 2014 leddes av Nobelmuseet i samarbete med Uppsala universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

 

Affymetrix bidrar till Forskarhjälpen med utrustning för DNA-analys. 

 

Samarbeten och finansiärer

Ur bloggen

Forskarhjälpen

Länkar till sidor om bin

Lite länkar till sidor som handlar om bin!

Publicerad 9 maj. Kommentarer

Film om laborationen i Bi-jakten

Forskaren Tobias Olofsson visar och berättar om laborationen som eleverna i Bi-jakten skall utföra.

Publicerad 5 maj. Kommentarer

Forskarna i Bi-jakten presenterar sig

Forskarna i Bi-jakten Alejandra Vásquez och Tobias Olofsson vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet presenterar sig själva med hjälp av en mobilfilm.

Publicerad 5 maj. Kommentarer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.