Guldjaktens avslutningskonferens

Avslutningskonferensen för Forskarhjälpens andra delprojekt Guldjakten ägde rum på Nobelmuseet och på Livrustkammaren den 7 december 2012. På avslutningskonferensen kom en lärare och två elever från varje skola till Nobelmuseet för att berätta om sin poster som hängts upp på museets ena filmsalsvägg.

Ett 20-tal skolor över hela Sverige har hjälpt forskarna med att försöka framställa nya sorters nanopartiklar, specifikt guldnanopartiklar, genom att göra laborationer i sina respektive klassrum då de har blandat en guldklorid med ett kommersiellt rengöringsmedel. 

Konferensdeltagarna fick också ta del av föreläsningar och en sammanfattning av forskarnas resultat. Professor Agneta Richter-Dahlfors vid Karolinska Institutet och chef för Swedish Medical Nanoscience Center berättade om sin forskning, och Unga Forskare berättade om sin verksamhet. Museilektor Andreas Lündin berättade om årets Nobelpris och forskarna professor Maria Strømme och Johan Forsgren berättade om resultaten av forskningsprojektet som eleverna hjälpt till med. 

Här hittar du bilder från konferensen. 

Professor Agneta Richter-Dahlfors

Forskning om nanomedicin

Unga Forskare 

Maria Strømme och Johan Forsgren

Resultaten från forskningsprojektet

Andreas Lündin

Nobelpriset 2013

Postersession

Forskarhjälpens samarbetspartners 2012

Forskarhjälpen 2012 leddes av Nobelmuseet i samarbete med Uppsala universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Samarbeten och finansiärer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.