Guldjaktens uppstartskonferens

Katarina Nordqvist

Forskningschef på Nobelmuseet och initiativtagare till Forskarhjälpen introducerade

Maria Strømme

Professor i nanoteknologi vid Ångströmlaboratoriet berättade om sin forskning.

Erika Ingvald

Informatör från Sveriges Geologiska undersökning, pratade om olika användningsområden för nanomaterial.  

Hanna Karlsson

Forskare på Karolinska Institutet, pratade om eventuella säkerhetsrisker med nanopartiklar och nanomaterial.  

Gustav Bohlin

Doktorand vid Linköpings universitet berättade om nanoteknik i ett historiskt perspektiv kopplat till Nobelpris.

Johan Forsgren

Forskare vid Ångströmlaboratoriet berättade om laborationen som eleverna skall utföra inom ramen för projektet Guldjakten.

Stina Lindberg

Forskare vid Laboratoriet för kemisk biologi vid Umeå universitet, berättade om sina erfarenheter av arbetet med det första delprojektet i Forskarhjälpen, Medicinjakten – i Flemings fotspår

Forskarhjälpens samarbetspartners 2012

Forskarhjälpen 2012 leddes av Nobelmuseet i samarbete med Uppsala universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Samarbeten och finansiärer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.