Om Guldjakten

Forskarhjälpens andra projekt

Forskarhjälpens projekt 2012 hette Guldjakten och rörde sig i gränslandet mellan kemi och fysik, och handladeom nanopartiklar och nanoteknik. Nobelmuseet samarbetade i Guldjakten med Maria Strømme som är professor i nanoteknologi och forskaren Johan Forsgren vid Ångströmslaboratoriet vid Uppsala universitet.

Projektet innebar att eleverna skulle hjälpa forskarna att tillverka nanopartiklar genom att blanda ett guldklorid, ett guldhaltigt salt med en detergent, ett rengöringsmedel. 

Eleverna skulle kunna framställa nya nanopartiklar som inte beskrivits förut, vilket kan leda till nya användningsområden för partiklarna eller förbättrade egenskaper i de tillämpningar som redan finns.

Inom forskningen har man nämligen tidigare fokuserat på att blanda guldklorid med välkaraktäriserade surfaktanter för att få fram guldnanopartiklar.

Det var därför intressant att se om eleverna kunde få fram nya guldnanopartiklar med hjälp av vanligt förekommande rengöringsmedel såsom diskmedel, hårshampo, duschtvål eller liknande. 

Nanopartiklar har många spännande egenskaper som gör att de just nu utvecklas i en mängd olika applikationer, som allt från att bota cancer,skapa antibakteriella och självrengörande ytor till att kunna tillverka nya typer av lysdioder osv.

I många fall är det partiklarnas form och utseende som avgör vad de kan användas till, och forskarna är ständigt på jakt efter att upptäcka nya sätt att tillverka nya varianter av nanopartiklar.

Guldpartiklarnas förmåga att tillsammans med andra nanomaterial rengöra ytor och döda bakterier kommer att testas i så kallade fotokatalytiska processer.

Laborationen går till så här

Alla 50 prover kan storleksbestämmas via metoden DLS (Dynamic light scattering) samt formbestämmas genom UV-absorptionsmätning (spektralanalys). Dessutom kommer det att göras en röntgendiffraktionsanalys på prover som är speciellt intressanta för att bestämma kristallinitet. Johan kommer dessutom att studera vissa prover med hjälp av elektronmikroskop

Gör din egen guldjakt

Elevhandledning 

Labjournal 

Lärarunderlag

Forskarhjälpens samarbetspartners 2012

Forskarhjälpen 2012 leddes av Nobelmuseet i samarbete med Uppsala universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning. 

Samarbeten och finansiärer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.