Antibiotika och antibiotikaresistens

Här nedan finns tips på länkar till olika dokument och webbsidor för vidare information om bakterier, infektioner, antibiotika och resistens.

På SMI:s hemsida finns information om antibiotika och antibiotikaresistens. 

Information om olika bakterier finns i bokstavsordning under rubriken ”sjukdomar” på SMI:s hemsida. 
Till exempel finns information om Mycoplasma pneumoniae-infektion

Olika bakterier och olika typer av antibiotikaresistens

Smittskyddslagen omfattar infektion och/eller bärarskap av fyra olika antibiotikaresistenta bakterier: Enterobacteriaceae (tarmbakterier) med resistensmekanismen (ESBL), Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), Penicillin resistenta pneumokocker (PRP) och Vancomycinresistenta Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium (VRE)

MRSA: Bakgrund_MRSA, MRSA i samhället, Förslag till handläggning baserat på befintlig kunskapsunderlag och svenska erfarenheter: MRSA_i_samhället

ESBL: ESBL, ESBL-resistens hos tarmbakterier- förslag till åtgärdsprogram: ESBL_bakgrund

VRE: vancomycinresistenta-enterokocker

PRP: pneumokockinfektion

Swedres- årlig rapport med statistik över antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens. Rapport på engelska och populärvetenskaplig sammanfattning på svenska finns på länk: Årsrapport-swedres

Vanliga infektioner


Behandlingsrekommendationer och handläggning av vanliga infektioner i öppenvård
.

En broschyr med sammanfattningar av behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, sammanställd av Strama och Läkemedelsverket 2010 (Behandlingsrekommendationer20101120).
 Bakgrundsdokument och behandlingsrekommendationer finns på följande länk: Bakgrund_&_behandling

Luftvägsinfektioner hos förskolebarn, handläggning i öppenvård, en broschyr av Katarina Hedin, en kortversion: Luftvägsinfektioner_kort och ett bakgrundsdokument: Luftvägsinfektioner_bakgrund.

Patientinformation om vanliga infektioner

Förkyld, tips och råd vid snuva, hosta och halsont, en broschyr: (Förkyld)


Öroninflammation:
Föräldraråd vid akut öroninflammation (Föräldraråd_Öroninflammation)


Luftrörskatarr:
”Till dig som har luftrörskatarr” (Patientinformation_luftrörskatarr)

För allmänheten

Här finns blandad information, länkar till olika hemsidor, artiklar och Strama-material, riktat till allmänheten enligt följande rubriker; läsrekommendationer, Info från 1177.se, Rekommendationer från Läkemedelsverket, Filmer och Presentationer och utbildningsmaterial. 

Läsrekommendationer

Här finns läsrekommendationer för allmänheten om: Vad är antibiotikaresistens, Antibiotikaanvändning – kommer antibiotika att ta slut?, Stramas arbete och Fördjupningsartiklar. (Följ länken Läsrekommendationer). Här finns bl.a. artikeln “Tillsammans kan vi rädda antibiotikan” Text: Lisa Kvist Wadman. Publicerad i Medicinsk Vetenskap nummer 3, 2009. Här beskrivs problemet med antibiotikaresistens och mekanismerna bakom resistens på ett enkelt sätt, se sid 4 Tillsammans_kan_vi_rädda_antibiotikan

Info från 1177.se

Här finns länkar samlade till sjukvårdsrådgivningens olika sidor med information till allmänheten om antibiotika, antibiotikaresistens, information om vanliga infektioner och handläggning av dessa. (Följ länken Info fr 1177.se)

Rekommendationer från Läkemedelsverket

Här finns länkar till läkemedelsverkets information till allmänheten om vanliga infektioner. (Följ länken Rek fr Läkemedelsverket)

Filmer

Här finns bl.a. en 6 minuters informationsfilm ”Röster om resistens” (Röster_om_resistens) som skapats av regissören Staffan Hildebrand på uppdrag av Smittskyddsinstitutet och Strama för att uppmärksamma problemen med antibiotikaresistens. Här finns även korta informationsklipp på 60 sekunder (Filmer).

Under sidan Presentationer och utbildningsmaterial finns färdigframtagna presentationer och utbildningsmaterial. T.ex. Utbildningen: Barn, Infektioner och antibiotika, en föräldrautbildning om vanliga infektioner, se Strama_BVC

Webb-TV
-seminarium

I anslutning till WHO:s Världshälsodag den 7 april, som i år uppmärksammade antibiotikaresistens, arrangerades av Riskkollegiet och sex myndigheter ett seminarium om antibiotikaresistens på SMI. Seminariet innehöll föreläsningar som berörde allt från hygien i vardagen, livsmedelshantering, sjukvård, djurhållning till användningen av antibiotika samt desinfektionsmedel och andra antibakteriella produkter. Seminariet filmades och kommer inom kort visas på UR Play (UR play). Läs mer om seminariet på Antibiotikasmart i vardagen

Utbildningsmaterial

(lärarhandledning)
Boken Magen: bakterier, buller och brak, Peter Benno, Ingemar Ernberg, Claude Marcus, Tore Midtvedt, Roland Möllby (Magen) är ett litteraturtips om tarmfloran. Kanske går att låna för skolelever på biblioteket.
Även artikel, från Läkartidningen 2010, Tarmfloran – kroppens största organ. Ostadigt ekosystem som lätt kan tippa över ända (Tarmfloran) kan fungera, möjligen lite svårläst.

Forskarhjälpens samarbetspartners 2011

Forskarhjälpen 2011 leddes av Nobelmuseet i samarbete med Uppsala universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.