Om Medicinjakten

Forskarhjälpens första projekt

Det första delprojektet av Forskarhjälpen, genomfördes under 2011. Det var ett samarbete mellan Nobelmuseet,  Laboratoriet för kemisk biologi vid Umeå universitet (LBCU) och elever runt om i Sverige.

Forskarna på LCBU i Umeå behövde hjälp med att hitta nyabakterier av gruppen aktinomyceter, en sort som är känd för att producera ämnen med antibiotiska egenskaper.

De ca 20 deltagande klasserna över hela Sverige gav sig ut i naturen i sitt närområde och samlade in jord från de klurigaste ställena de kunde tänka sig.

Från markproverna isolerade eleverna fram aktinomyceter och beskrev hur de såg ut och var de hade hittat dem. Detta resulterade i en form av kartläggning av aktinomyceter över Sverige och gav forskarna stor information om var aktinomyceter trivs och var man kan finna olika arter.

Målet är att komma en liten bit på vägen till att hitta ny antibiotika, som i sin tur är en viktig pusselbit i kampen mot bakterieinfektioner hos människor och djur. 

Resultaten presenterades på avslutningskonferensen för Medicinjakten i dec 2011, och även på konferensen 22nd International Conference on Chemical Education ICCE i juli 2012

Sedan dess har många olika antibiotika upptäckts och blivit livsviktiga i vår kamp mot olika infektionssjukdomar. Det kan vara luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, diarréer eller andra sjukdomar som orsakas av bakterier.

Men för stor användning av antibiotika har också lett till att bakterier blivit resistenta. Detta innebär att det börjar bli allt vanligare med bakteriesjukdomar som inte går att bota med de antibiotika som finns tillgängliga idag.

Forskarna i Umeå har nu ett ”bibliotek” av aktinomyceter som eleverna i Medicinjakten samlat in och som fortfarande analyseras, så det finns en möjlighet att någon av dessa prover kan utgöra basen för ett nytt antibiotikum!

Om du vill göra dina egna experiment finns material.

Forskarhjälpens samarbetspartners 2011

Forskarhjälpen 2011 leddes av Nobelmuseet i samarbete med Uppsala universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Ur bloggen

Forskarhjälpen

Länkar till sidor om bin

Lite länkar till sidor som handlar om bin!

Publicerad 9 maj. Kommentarer

Film om laborationen i Bi-jakten

Forskaren Tobias Olofsson visar och berättar om laborationen som eleverna i Bi-jakten skall utföra.

Publicerad 5 maj. Kommentarer

Forskarna i Bi-jakten presenterar sig

Forskarna i Bi-jakten Alejandra Vásquez och Tobias Olofsson vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet presenterar sig själva med hjälp av en mobilfilm.

Publicerad 5 maj. Kommentarer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.