Soljaktens avslutningskonferens

Filmerna från Soljaktens avslutskonferens

Jon Malmsten, DirectEnergy AB

Jon Malmsten från DirectEnergy AB berättar om praktisk användning av solcellsteknik i Storkyrkosalen. 

Unga Forskare

Unga Forskare berättar om sin verksamhet i Storkyrkosalen

Deltagande forskare

Forskarna berättar om resultaten av färgämnena som eleverna valt till sina solceller.

Professor Anders Hagfeldt från Inst för fysikalisk kemi vid Uppsala universitet berättar

Jan Rosdahl från Inst för tillämpad fysikalisk kemi vid KTH berättar

Prisutdelning

Prisutdelningen där Beppe Singer från Hjärnkontoret delar ut priser och diplom till alla medverkande skolor i Soljakten, på Nobelmuseet

Postersessioner

Postersessioner då eleverna står vid sina postrar och berättar om metod och resultat, på Nobelmuseet

Partners för Forskarhjälpen 2013

Forskarhjälpen 2013 leddes av Nobelmuseet i samarbete med KTH och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning, samt med stöd från Forskning & Framsteg och Förbundet Unga forskare. 

Forskarhjälpens samarbeten och finansiärer 2013

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.