Varför Forskarhjälpen?

Mycket av den verksamhet som sker idag när det gäller att intressera skolelever för vetenskap och forskning går ut på att lärare eller forskare berättar hur forskning går till. Eleverna får sedan pröva på ett i förväg förberett experiment. I projektet Forskarhjälpen vill vi vända på detta arbetssätt.

Genom Forskarhjälpen vill vi ge eleverna en möjlighet att forska själva, i ett riktigt forskningsprojekt. Eleverna bidrar med observationer och insamling av material och data till ett etablerat forskarlag som arbetar med ett specifikt forskningsprojekt. Eleverna för in sina resultat i en databas som finns på Forskarhjälpens hemsida. Där kan man också se hur många som deltar i projektet, ta del av uppdaterad information om projektet, samt följa hur forskarna bearbetar och sammanställer data till färdiga resultat. Genom ett aktivt deltagande får eleverna en djupare förståelse för vad ett forskningsprojekt egentligen kan innebära. Och vem vet, resultaten kanske leder till i en riktig vetenskaplig publikation!

Foto: Presentation av resultat på den första avslutningskonferensen för Forskarhjälpen.

Nobelmuseet verkar för att sprida kunskap om Nobelpristagarna och de olika Nobelpriskategorierna genom utställningar, program för skolklasser, föredrag, forskningsseminarier, familjeaktiviteter m.m. Eftersom fyra av de sex Nobelpriskategorierna har en vetenskaplig grund vill museet också bidra till att sprida ett djupare intresse och förståelse för forskning och vetenskaplig kunskap, inte minst bland barn och ungdomar.

Vi är mitt uppe i en tid av förändring. Förändringarna medför i många fall förbättringar, men det innebär också att vi står inför en rad utmaningar. 

Vad behövs för att vi alla ska kunna leva på ett bra sätt i vår värld? Forskning är ett redskap. För att vi skall kunna hitta nya lösningar behövs människor som är kreativa, uthålliga och som älskar att lösa problem! Vi behöver dem som vågar tänka tankar ingen tidigare tänkt, går dit ingen tidigare gått, enträget söker vidare där andra har gett upp, och med fast beslutsamhet står fast vid sin övertygelse.

Dessa människor är vår framtids hjältar, Forskarna!

Forskarhjälpen 2017 – ett samarbete

Forskarhjälpen 2017 leds av Nobelmuseet i samarbete med Lunds universitet och med finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Ur bloggen

Forskarhjälpen

Länkar till sidor om bin

Lite länkar till sidor som handlar om bin!

Publicerad 9 maj. Kommentarer

Film om laborationen i Bi-jakten

Forskaren Tobias Olofsson visar och berättar om laborationen som eleverna i Bi-jakten skall utföra.

Publicerad 5 maj. Kommentarer

Forskarna i Bi-jakten presenterar sig

Forskarna i Bi-jakten Alejandra Vásquez och Tobias Olofsson vid avdelningen för medicinsk mikrobiologi vid Lunds universitet presenterar sig själva med hjälp av en mobilfilm.

Publicerad 5 maj. Kommentarer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.