Konferenser och symposier

Forskningsavdelningen organiserar med jämna mellanrum konferenser och symposier med syfte att inventera och analysera det aktuella läget inom historisk och kritisk forskning om de sex Nobelprisområdena: fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur, fred, samt ekonomi.

Tidigare symposier

Jane Addams and the peace tradition

Nobelpristagare Jane Addams skulle den 6 september 2010 ha fyllt 150 år. Det firade Nobelmuseet, i samarbete med Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, med att arrangera den första Jane Addams-konferensen om socialt entreprenörskap någonsin. Världsledande Jane Addams forskare deltog i konferensen som ägde rum den 18-19 november 2010 på Uppsala universitet.

I anslutning till konferensen gavs ett Post Congress Event på Nobelmuseet söndagen den 21 november. Professor Mary Jo Deegan, University of Nebraska, Lincoln, USA, höll föredraget:
"Jane Addams and the American peace tradition: Emily Greene Balch, the American Friends Service Committe, Martin Luther King, Jr., and Barack Obama".

Konferensposter: [pdf]
Konferensprogram: [pdf]

Arvet efter upplysningen

Vid tre tillfällen, ett under våren och två under hösten 2009, presenterades symposierien "Arvet efter upplysningen": Upplysningens dialektik, Upplysningen i svensk skönlitteratur och Upplysning-Folkbildning-Museer. Symposierna genomfördes i samarbete med Södertörns högskola och Nationalmuseum.

Symposieserien har en förhistoria: Den 21 oktober 2008 firades Alfred Nobels 175-årsdag med ett symposium i Börssalen, Svenska Akademien, Stockholm. Under detta "intellektuella födelsedagskalas", som Nobelstiftelsens VD Michael Sohlman valde att benämna det, presenterades Alfred Nobel som renässansman och upplysare av prof. Tore Frängsmyr, och olika sidor av upplysningen och arvet efter upplysningen belystes av prof. Daniel Tarschys, fil. dr. per Molander, journalisten Moa Matthis samt författaren Gunnar Fredriksson. Det blev välbesökt och mycket uppskattat, vilket väckte idén om en symposieserie.

Symposium 1: Reclaiming the Enlightenment

"The aim of this symposium is to encourage a critical discussion of the legacy of the Enlightenment from the perspectives of ethnicity, gender, religion and politics."

Dag: Onsdagen den 20 maj 2009, kl.14.30-18
Plats: Svenska Akademiens Börssal, Gamla Stan, Stockholm

Program:

Paul Sjöblom, Nobelmuseets forskningsavdelning - Introduction
Rebecka Lettevall, Nobelmuseets forskningsavdelning - Introduction
Stephen Bronner, Professor of Political Science, Comparative Literature and German Studies, Rutgers University, NJ 
- "Reclaiming the Enlightenment - Then and Now"
Barbara Taylor, Professor of Modern History, University of East London 
- "Enlightenment and the Uses of Women"
Robert Bernasconi, Professor of Philosophy, University of Memphis 
- "Disingenious Disenlightenment"
Marie-Christine Skuncke (moderator)

Konferensposter: [pdf]

Symposium 2: Upplysningen i svensk skönlitteratur

"Syftet med detta symposium är att belysa och diskutera hur författare idag förhåller sig till upplysningens källor i skönlitterär gestaltning. Är det vår egen tid eller upplysning som i första hand behandlas?"

Dag: Lördagen den 17 oktober 2009, kl.16-18
Plats: Svenska Akademiens Börssal, Gamla Stan, Stockholm

Medverkande:

Carina Burman, Författare och docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet
Malte Persson, Författare, litteraturkritiker och översättare
Arne Jarrick, Professor i historia vid Stockholms universitet
Louise Epstein (moderator), Dramatiker, författare och journalist vid Sveriges Radio

Konferensposter: [pdf]

Symposium 3: Museums and the Enlightenment

"The aim of this symposium is to initiate a discussion of the scientific, philantrophic and royal collection origins of the 18th and 19th century museum foundations, and how these backgrounds have an impact on our present situation."

Dag: Fredagen den 20 november 2009, kl.14.30-18
Plats: Nationalmuseums hörsal/aula, Södra Blasieholmshamnen, Stockholm

Medverkande:

Karin Sidén, Nationalmuseum - Introduction
Paul Sjöblom, Nobelmuseets forskningsavdelning - Introduction
Heather Ewing, Architectural historian, New York 
- "The bequest of James Smithson: Enlightenment on Washington's National Mall"
Simon Knell, Dean of Arts and Professor of Museum Studies, University of Leicester 
- "Enlightenment illusions: museums and the politics of geology in early nineteenth-century England"
Kim Sloan, Francis Finlay Curator of the Enlightenment Gallery, The British Museum 
- "Displaying Enlightenment: A critical assessment of the British Museum's Enlightenment Gallery, five years on"
Peter Aronsson (moderator), professor i historia vid Växjö universitet

Konferensposter: [pdf]

Cultural Technologies – Technologies of Culture

Under två dagar stod kultur, kunskap och teknik i fokus vid ett internationellt symposium anordnat av Nobelmuseet och Södertörns Högskola. Symposiet inleddes den 19 oktober på Nobelmuseet och avslutades den 20 oktober på Södertörns Högskola.

Konferensprogram: [pdf]

The Scientific Mission

1 december 2008: A one-day seminar in förstakammarsalen, Riksdagen

Scientists, in the humanities as well as in the social and natural sciences, work to increase our shared knowledge and understanding of the world. It is in society’s best interest that scientists deliver knowledge and research of the highest quality which is of relevance to the citizens. But how can this be accomplished? This question is and has been of great importance to both scholars and politicians.

In the seminar “The Scientific Mission”, jointly organised by the Nobel Museum and Vetenskapsrådet, a panel of international top scholars discuss what good science is really all about. How are scientific curiosity, high quality and relevance best achieved? Is the recent top down turn in science policy really the way to get the best out of science? And if not – what message can the scientific community give on the merits of scientific freedom?

Vetenskap och demokrati

Ett öppet seminarium om expertkunskap, vetenskapskommunikation, journalistik och politiskt beslutsfattande

Torsdag 7 februari 2008, Nobelmuseet, Stockholm

Ett seminarium som organiseras av Nobelmuseet i samarbete med Avdelningen för teknik- och vetenskapsstudier och Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, båda Göteborgs universitet, samt Gothenburg Centre for Public Learning and Understanding of Science

Seminariet inleds med tre panelföredrag, av Christian Azar, Lena Sommestad samt Ulrike Felt, professor i vetenskapsfilosofi vid universitetet i Wien. Efter föredragen följer en paneldiskussion där problematiken belyses ur ytterligare aktörers synvinkel – med bland annat medverkande från journalistkåren och där publiken inbjuds att delta aktivt.

Suffering – Conflict – Reconciliation

Måndag 4 februari 2008, Nobelmuseet, Stockholm

Suffering - On suffering in media, philosophy and art history
Lilie Chouliaraki, London School of Economic, Fredrik Svenaeus and Marcia Sá Cavalcante Schuback, Södertörn University College, Carl-Johan Malmberg, writer.
Moderator: Anna Orrghen, Södertörn University College

Minisymposiet arrangeras i samarbete med Institutionen för Kultur och kommunikation, Södertörns högskola.

Research and Museums (RAM) – an international interdisciplinary symposium

22-25 May 2007, at The Royal Swedish Academy of Sciences, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm.

The symposium will address several topics connected to research and its role in the changing museum world. There is a growing interest in museums how to communicate with the publbic but what is exhibited and which stories are told? Which connections are explained? Which problems are examined? The interest in new media for communication has long been given priority instead of the question what it is that museums try to show according to its traditional role - to collect, to care for, to research and communicate. An important task is to acquire knowledge. It has to be renewed, updated, questioned and continuously discussed. This applies to collections as well as exhinitions and communication.

Leading research representatives from a number of museums and research institutes will present their views. A common motto for the symposium is our convitction that research generates exhibition which in turn generate research.

För vidare information se [konferenstrycket], Archives of the Nobel museum no. 11.

Representing Contemporary Biomedicine in a Museum Context

Måndag 29 januari 2007, Svenska Akademiens Ljusgård, Stockholm

The Medical Museion is an integrated research, teaching and museum department at the Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen, which focuses on the history and popular engagement with medicine. In 2005-2008, the department’s activities are centered around the project “Danish Biomedicine, 1955-2005: Integrating Medical Museology and the Historiography of Recent Biomedicine”. The aim of the project is to explore different modes of representing contemporary biomedicine in research, collections and exhibitions. In this seminar the aim of project will be presented by means of five case-studies, each of which illustrates a way of integrating research and curatorial activities.

Forskning och företagande – en komplicerad förlovning?

18 september 2006, Nobelmuseet, Stockholm

Ett seminarium om relationen mellan forskning, företagande och ekonomiska föreställningar arrangerat av Nobelmuseets forskningsavdelning och Uppsala universitets Centrum för teknik- och vetenskapsstudier.

Forskning som skapar nya företag och ny tillväxt? Eller forskning som präglas av ökad inblandning av ekonomiska intressen? Hur påverkar ekonomiska föreställningar vår tids akademiska kunskapsproduktion?

Constructing and Deconstructing Icons of Achievement in Science and Technology

Artefacts XI meeting, Nobelmuseum 14-16 September 2006.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.