NWW-föreläsningen

Nobelmuseet har en serie med föreläsningar av en internationell forskare på högsta nivå, Neale Wheeler Watson-föreläsningen.

2012 års NWW-föreläsning: Oliver Sacks


Oliver Sacks talade under rubriken "Narrative and Medicine: The Case History", tisdagen 22 maj i Börssalen.

Filminspelning av Oliver Sacks föreläsning >>
Filminspelning av forskningschef Katarina Nordqvists introduktion >> 

Medicin är både en konst och en vetenskap, enligt Oliver Sacks synsätt, och det handlar om människan som helhet. Även om det är viktigt att undersöka och testa sina patienter med hjälp av objektiva kriterier är det lika viktigt, särskilt inom neurologin eller psykiatrin, att förstå patientens egen erfarenhet. I problem med hjärnan eller sinnet är patientens personlighet central varför studiet av sjukdomen och identiteten inte kan skiljas åt. I skärningspunkten mellan biografi och biologi kan den individuella erfarenheten nå en högst allmänmänsklig betydelse.

Tidigare Neale Wheeler Watson-föreläsningar

2011

Professor Judith Butler, Maxine Elliot Professor, Department of Comparative Literature and Rhetoric, University of California, Berkeley, samt Mellon Distinguished Scholar of the Humanities: "Precarious Life: The Obligations of Proximity"

Läs/se på föreläsningen: [pdf] [youtube]
Högupplöst affisch: [pdf]

2010

Professor Bruno Latour, vice-president for research at the Institut d'études politiques de Paris: "May Nature Be Recomposed? A Few Questions of Cosmopolitics"

Läs/lyssna/se på föreläsningen: [pdf] [youtube]
Högupplöst affisch: [pdf]

2008

Professor Elinor Ostrom, Political Science, Indiana University, Bloomington: "How Do Institutions for Collective Action Evolve?"

Ladda ner föreläsningen: [pdf]
Högupplöst affisch: |pdf]

2007

Professor Simon Schaffer, Cambridge University: "Is Seeing Believing? Why Public Experiments Often Fail and Sometimes Work"

Ladda ner föreläsningen: [pdf]
Högupplöst affisch: [jpg]

2006


Professor Ulrich Beck, Ludwig-Maximilian-universitetet, München: "Understanding Real Europe: A Cosmopolitan Perspective"

Högupplöst affisch: [jpg]

2005

Professor Rosalind Williams, Massachusetts Institute of Technology (MIT): "Science and Technology Studies: Future Horizons"

Högupplöst affisch: [jpg]

2004

Professor John Harley Warner, medicinhistoriker vid Yale University: "Aesthetics, Identity and the Grounding of Modern Medicine"

Högupplöst affisch: [jpg]

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.