Nobelmuseets forskningsbibliotek

Nobelmuseets forskningsbibliotek öppnade 2005 och är en resurs för forskare, studenter och allmänheten.

Nobelmuseets forskningsbibliotek

Samling

Vid biblioteket finns en boksamling om cirka 6.000 volymer, med tyngdpunkten på Nobelpriset och Nobelpristagarna. Det är bibliotekets ambition att relevant forskning om Nobelpriset, dess organisation och historia, ska finnas representerad i samlingen. Gällande pristagarna består samlingen till övervägande del av biografiskt material.

Utöver detta finns även referenslitteratur inom relevanta områden, såsom vetenskapshistoria, litteraturvetenskap, historia, sociologi, museologi och kreativitetsforskning. Det ständigt växande beståndet följer också den aktuella forsknings- och utställningsverksamhet som bedrivs på Nobelmuseet.

Besök oss och låna

Biblioteket är öppet tisdagar och torsdagar 12–15, eller enligt avtalad tid. Ingången ligger vid Källargränd 4, det vill säga vid en av Börshusets kortsidor. Det går självklart bra att gå in via huvudentrén och be om hjälp att hitta.

Dessvärre saknas hiss, men material kan plockas upp till biblioteket vid efterfrågan.

I dagsläget beviljas inte hemlån till allmänheten annat än i undantagsfall, men biblioteket ingår i fjärrlånesamarbetet, så det går att beställa böcker via andra bibliotek. 

Forskarhjälp 

Nobelmuseets forskningsbibliotek erbjuder också läs- och arbetsplatser under perioder för forskare som studerar Nobelpriset eller närliggande områden.

Bibliotekets personal kan också hjälpa forskare att hitta till rätt institutioner och personer i Nobelsystemet, samt ge information om de olika arkivmaterialens beskaffenhet.

 

 

 

Kontakta biblioteket

Öppettider

Tisdagar 12–15
Torsdagar 12–15 

Stängt 24 juli–27 augusti

Besöksadress:

Källargränd 4, Gamla stan, Stockholm.

Postadress:

Nobelmuseets forskningsbibliotek

Stortorget 2, Box 2245

103 16 Stockholm

Kontakt:

Gustav Källstrand
E-post: gustav.kallstrand@nobelmuseum.se

Tel: 08-53481802

Sök litteratur

Via Libris kan du söka i bibliotekets bestånd.

 

Länken avgränsar automatisk till enbart Nobelmuseets forskningsbibliotek. Där kan du sedan söka som vanligt, och avgränsa utefter behov.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.