The Nobel Prize: Ideas Changing the World

20150329–20150430
Burj Khalifa, Dubai

20141030–20141211
The Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi, Indien 

20140313–20140419
Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, Brasilien 

20131111–20131210
Federação das Indústria do Estado de São Paulo, São Paulo, Brasilien


The Nobel Prize: Ideas Changing the World är en utställning om Alfred Nobel, Nobelpriset, Nobelpristagarna och om hur Nobelprisbelönade arbeten har format och fortsätter att förändra vår värld.

The Nobel Prize: Ideas Changing the World använder unika föremål och dokument, konstnärliga tolkningar och avancerad utställningsteknik.

Utställningen består av fem paviljonger med fem olika teman.

• Nobelpriset ger en introduktion till Nobelpriset och dess områden.

• Alfred Nobel presenterar Alfred Nobel, hans uppfinningar och industrier, och bakgrunden till hans testamente.

• Nobelpriset genom decennierna ger en översikt av Nobelprisets historia, och över Nobelpristagarna och deras arbeten.

• Nobelpriset i vårt dagliga liv visar på samspelet mellan Nobelprisbelönade arbeten och vardagliga företeelser.

• Nobelpriset och framtiden diskuterar frågan om hur Nobelprisbelönade upptäckter kan påverka framtiden och vad framtida Nobelpris kan innebära.

Urval av föremål som visas i utställningen


Bottles

Flaskor från Alfred Nobels laboratorium

 

 

 

 

 

 


Det magnetiska hornet uppfanns av Simon van der Meer för att fokusera partikelstrålar. Till exempel användes det för att fokusera strålar av antiprotoner experimentet som upptäckte W- och Z-partiklarna.

 

 


Mario Vargas Llosas anteckningsblock kommer från El Pais, Spaniens stora dagstidning, till vilken Vargas Llosa ibland bidrar.

 

 

 

 

 

 


Under lång tid hade den här träbjörnen sin plats på Martti Ahtisaaris skrivbord. Som Finlands president och som fredsförhandlare arbetade Ahtisaari för en fredligare värld.

Turnéplan

Dubai
29 mars 2015–30 april 2015

New Delhi, Indien
30 oktober 2014–11 december 2014

Rio de Janeiro, Brasilien
13 mars 2014–19 april 2014

São Paulo, Brasilien
11 november 2013–10 december 2013

Partners

The Nobel Prize: Ideas Changing the World stöds av

Utställningar

Nobelmuseet har både permanenta och tillfälliga utställningar om Nobelpriset, Nobelpristagana, Alfred Nobel och relaterade ämnen.

Ur bloggen

Utställningar

Bokband och bokbinderi i ny utställning

Nobelmuseet har sedan 2006 producerat utställningar där bokbindare bjuds in att tolka Nobelpristagare i litteratur. I årets utställning tolkas Alice Munro och Mo Yan av svenska, kinesiska, och kanadensiska bokbindare. 

Utställningen visas till och med den 27 september. 

Publicerad 16 apr. Kommentarer

Nobel Creations, bakom kulisserna

Den 5 december öppnade utställningen Nobel Creations för allmänheten. Se hur det såg ut bakom kulisserna. 

Publicerad 28 nov. Kommentarer

Musiktolkning av Modianos litteratur

Med en månad kvar till öppnandet av utställningen Nobel Creations är Cosima Lambert från Kungliga Musikhögskolan, i slutskedet av den kreativa processen med sin musiktolkning av Modianos litteratur. 

Publicerad 7 nov. Kommentarer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors