Making Peace: berättelser

Runt omkring oss finns personer som antingen själva har upplevt konflikter eller har ärvt dem av föräldrar eller släktingar. Som ett komplement till utställningen Making Peace vill Nobelmuseet berätta deras historier. Under våren har Nobelmuseets pedagoger träffat en grupp ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, och låtit dem berätta. Med utgångspunkt i fotografierna i Making Peace har ett minne, en historia, en berättelse valts ut och ett digitalt narrativ skapats. Kulturskolan/Unga Berättar har väglett ungdomarna i det kreativa och det praktiska arbetet.

Det är fem starka skildringar av deras erfarenheter. De handlar om hur det är att växa upp under otrygga förhållanden och sedan komma till Sverige. Dessa skildringar utgör en del av och ett komplement till utställningen Making Peace.

Javid beskriver arbetet med utställningen:

”Min film handlar om några av mina barndomsminnen som jag tyckte att det kan vara intressant att berätta för att de är inte alls lika någon annans barndomsminnen som är växt upp i ett tryggt land.”

Bilder från elevernas filmer:

House, burning Car, exploding

Under hösten 2013 kommer Nobelmuseet arbeta vidare med fredstemat. Med utgångspunkt från fotografierna och berättelserna skapas ett skolprogram i vilket elever i högstadiet och gymnasiet får möta konflikter och fredssträvanden på både global och individuell nivå. I diskussioner och praktiska övningar tas ämnen som mänskliga rättigheter, internationellt samarbete och resursfördelning upp. På vilka olika sätt kan vi bidra till fred? Vilket ansvar har var och en?

Efter utställningens slut i november 2013 kommer erfarenheterna att samlas och en lärarhandledning produceras som kommer att vara tillgänglig för lärare i hela landet.

Making Peace

En fotoutställning av Internationella fredsbyrån (IPB)

20130615–20131119

Skolaktiviteter

Nobelmuseet erbjuder ett varierat utbud av program för skolelever i alla åldrar.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.