Insider/Outsider

En del av Article 1

Insider/Outsider

Insider/Outsider

Fakta om Nobelpriset och pristagarna har samlats in från förra sekelskiftet fram till idag. Det som under olika tider har ansetts mindre viktigt, eller rent av olämpligt, har man helt enkelt utelämnat. HBT-relaterade frågor lyser här med sin frånvaro. I Nobelpristagarnas biografier finns dock en mängd berättelser om utanförskap av många andra slag. I utställningen Insider/Outsider vill vi berätta om hur utanförskapet kan vara en källa till nyskapande och kreativa lösningar av stora problem. Vi vill berätta om hur viktigt det är att bejaka det annorlunda för att driva utvecklingen framåt. Här kan du se hur avsteg från normen komplicerat tillvaron för många Nobelpristagare. Detta har samtidigt resulterat i många nya sätt att lösa problem. I tre intervjufilmer kommer nyckelpersoner ur Nobelprissystemet att berätta om sina favoriter. Innan vi ordar mer om utanförskap ska vi ägna oss åt dess motsats, innanförskap.

Vem är ”normal”? Detta är en nästan omöjligt att svara på vem som är ”normal” eller en medelpristagare. Det går helt enkelt inte att bestämma vad som utgör vad vi kan kalla innanförskapet. Med detta i minnet får vi närma oss det avvikande och ifrågasatta, det som är utanför. I utställningen ägnar vi oss åt nio Nobelpristagare. För att det ska bli tydligare att förstå hur vi har tänkt har vi delat in dem i tre helt ovetenskapligt utvalda kategorier. Envisa individer, pristagare med ”fel” genus samt pristagare med ”fel” etnicitet.

Om Article 1

Article 1 är ett samarbete mellan Armémuseum, Historiska museet, Nobelmuseet, Tekniska museet, Polismuseet, Riksidrottsmuseet och Livrustkammaren, och organiseras av The Unstraight museum med stöd från Svenska institutet.

Contact

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work +46 8 534 818 00
Executive Editor: Olov Amelin

Main sponsors

Today at the Museum

Opening hours

11:0020:00

Tours

Events

No events today.

Daily Special

Fried salmon with a vegetable curry and rice
Vindaloo with yogurt and rice
Indian vegetable stew with a roasted coconut topping
Bean soup with herbs and parmesan