Forskning

Under 2012 kommer Nobelmuseets forskningsverksamhet att fokusera på följande forskningsprojekt:

• Kulturanalyser i gränslandet mellan materiella föremål och berättelser. Syftet med projektet är att undersöka ”the little booklet” som aktör. Var har den varit innan den kom till Nobelmuseet och vilka människor har ägt den? Vilka är dessa personer och vilken anknytning har de till varandra och till Rabindranath Tagore, den bengaliske Nobelpristagaren i litteratur 1913, som är den första att skriva någonting i den lilla boken. Projektledare: Margrit Wettstein.

• Nobelpriset – vägen till ”mensklighetens största nytta”? . Syftet med detta projekt är att med hjälp av multidisciplinära forskningsmetoder, både kvantitativa och kvalitativa, empiriskt undersöka diffusionen/nyttiggörandet av de Nobelprisbelönade upptäckterna, med fokus på de senaste trettio årens medicinpris. Finansierat av Vetenskapsrådet 2012-2014. Projektledare: Katarina Nordqvist och Pauline Mattsson.

• Nobelpriset i fysik – utveckling av instrument och tvärvetenskap. Projektledare: Katarina Larsson.

 
  Alfred Nobels laboratorium i San Remo

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

10:0018:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.