Oliver Sacks talar i Börssalen 22/5

Varje vår ges en föreläsning av en internationell forskare på högsta nivå, den årliga Neale Wheeler Watson-föreläsningen.

2012 års NWW-föreläsning: Oliver Sacks


Oliver Sacks talar under rubriken "Narrative and Medicine: The Case History"
Tisdagen 22 maj i Börssalen, kl. 16.00-17.30.
Begränsat antal platser.

Medicin är både en konst och en vetenskap, enligt Oliver Sacks synsätt, och det handlar om människan som helhet. Även om det är viktigt att undersöka och testa sina patienter med hjälp av objektiva kriterier är det lika viktigt, särskilt inom neurologin eller psykiatrin, att förstå patientens egen erfarenhet. I problem med hjärnan eller sinnet är patientens personlighet central varför studiet av sjukdomen och identiteten inte kan skiljas åt. I skärningspunkten mellan biografi och biologi kan den individuella erfarenheten nå en högst allmänmänsklig betydelse.

The seminar will be held in English. 

Frågor: forskning@nobelmuseum.se

Anmälan: NWW@nobelmuseum.se

Arkiv

Etiketter

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

10:0018:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.