Seminarier, VT 2008

15 januari

Lars Kleberg
Professor i Ryska
Södertörns högskola:
Den svenska översättarhistorien och det nya översättarlexikonet: Synliggörandet av de svenska översättarnas bidrag till nationallitteraturen
Samtalsledare: Anna Gunder, Nobelmuseets forskningsavdelning

4 februari

Lilie Chouliaraki, London School of Economics
Fredrik Svenaeus, Södertörns högskola
Marcia Sá Cavalcante Schuback, Södertörns högskola
Carl-Johan Malmberg:
Minisymposium i samverkan med Södertörns högskola, med fyra presentationer på Tema ”Lidande” – inom media, filosofi och konst
Samtalsledare: Anna Orrghen, Södertörns högskola
Språk: Engelska

12 april

Elinor Ostrom
Professor of Political Science
Indiana University, USA:
Årets Neale Wheeler Watson-föreläsning på Tema ”Kollektiv självförvaltning”: En modell för att förena ekonomisk tillväxt med ekologisk hållbarhet och social rättvisa

5 maj

Mats Börjesson
Professor i Sociologi
Mälardalens högskola:
Nobelsystemets vetenskapsförmedling – förtjänster och brister: Hur förmedlas de nya forskningsrönen till allmänheten?
Kommentator: Marika Hedin
Förste intendent och ansvarig för Publik verksamhet, Nobelmuseet

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

10:0018:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.