Seminarier, HT 2005 / VT 2006

29 augusti

Docent INGER HAMMAR, Historiska institutionen, Lunds universitet:
"Ned med vapnen! Antimilitaristen Bertha von Suttner och Alfred Nobels fredspris"
Kommentator: Fil. dr REBECKA LETTEVALL, Idéhistoria, Södertörns högskola

3 oktober

Professor AANT ELZINGA, Avd. för vetenskapsteori, Göteborgs universitet:
"Albert Einstein och Nobelpriset. Nomineringar och bedömningar 1910-1922, en analys av texter och kontexter."
Kommentator: Fil. dr THORD SILVERBARK, Avd. för idéhistoria, Stockholms universitet.

31 oktober

Fil dr ANNA TUNLID, Forskningspolitiska institutet, Lunds universitet:
"Striden om den nya biologin: Vetenskap och politik i framväxten av svensk molekylärbiologi"
Kommentator: Fil dr CHRISTER NORDLUND, Historiska institutionen, Umeå universitet.

28 november

Fil dr PETER C. KJAERGAARD, Institutionen för idéhistoria, Århus universitet:
"’To the Benefit of Mankind, To Honour the Nation’: National Identity in an International World of Science”
Kommentator: Fil dr JENNY BECKMAN, Avd. för vetenskapshistoria, Uppsala universitet

VT 06

6 februari

Fil dr DAVID ÖSTLUND, Avd. för idéhistoria, Stockholms universitet:
"Fred på rättfärdighetens grund: ömsesidighetsideal från Addams till King"
Kommentator: Professor RONNY AMBJÖRNSSON, Historiska studier, Umeå universiet

6 mars

Professor HOWARD WILLIAMS, Philosophy, International politics, University of Wales
"The contempible art of pseudo-politics: A kantian critique of contemporary international affairs"
Kommentator: Universitetslektor MAGNUS JIBORN, filosofi, Lunds universitet

3 april

Docent ELLA JOHANSSON, forskningschef, Mångkulturellt centrum, Tumba
"Etnifiering, nationsbygge och marknad. Arbetsmigration och lansering av särart som varumärke"
Kommentator: Docent ELISABETH ELGÀN, Samtidshistoriska institutet, Södertörns Högskola

2 maj OBS! tisdag!

Docent KARIN AGGESTAM, föreståndare Freds- och konfliktforskning, Lunds universitet
"Identitet, säkerhet och territorialitet i Israel och Palestina"
Kommentator: Teol. dr HÅKAN BENGTSSON, Uppsala universitet

1 juni OBS! onsdag! I Börssalen, Svenska Akademien

Årets Neale Wheeler Watson-föreläsning
Professor ULRICH BECK, Ludwig-Maximilian-universitetet, München
”Understanding Real Europe: A Cosmopolitan Perspective”

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

11:0017:00

Visningar

Programpunkter

Inga programpunkter idag.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.