Seminarier, HT 2004 / VT 2005

HT 2004

6 september

”Det bekönade museet”

Seminarium med anledning av utgivningen av antologin Det bekönade museet, red. Birgitta Meurling och Inga-Lill Aronsson.
Vid seminariet presenteras boken av redaktörerna. Dessutom talar två av skribenterna med utgångspunkt i sina artiklar:
Wera Grahn, "Från vardagsartefakter till museala fakta"
Katarina Kallings: "Att beköna ett fängelse - samtal om ett museum"

4 oktober

Docent Sven Widmalm, Avd. för vetenskapshistoria, Uppsala universitet:
"The Svedberg och biokemins nätverk”
Kommentator: professor Svante Lindqvist, Nobelmuseet

1 november

Fil. dr Ulrika Björkstén, Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien:
"Debatten om mobiltelefoners hälsorisker: Den kontroversdrivna vetenskapsjournalistikens roll"
Kommentator: docent Thomas Kaiserfeld, Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, KTH

29 november

Professor Jonas Frykman, etnologi, Lund:
"Det brutala Balkan? Krig, partisanmonument och den nödvändiga konsten att
glömma sin historia."
Kommentator: Professor Gösta Arvastsson, Etnologi, Uppsala

VT-05

14 februari

Fil. mag. Isabelle Dusssauge , Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, KTH.
”Medicintekniska visioner: magnetisk resonans, expertbilder av kroppen och expansionen av vården (1980-talet)”
Kommentator: Fil. dr Ericka Johnson, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet
Ett samarrangemang med Avd. för teknik- och vetenskapshistoria, KTH

14 mars

Dr. Nils Voje Johansen, matematiker och vetenskapshistoriker vid universitetet i Oslo:
”Fysikk og politikk – Einstein besøker de norske studentene sommeren 1920”
Kommentator:
Fil. dr Karl Grandin, Centrum för vetenskapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien

18 april

Seminarium om museer och forskning
Inledning: Professor Svante Lindqvist, Nobelmuseets chef.

Gäster:

Görel Cavalli-Björkman, docent i konstvetenskap och forskningschef vid Nationalmuseum
Stefan Claesson, professor, geolog och forskningschef vid Naturhistoriska riksmuseet
Birgitta Svensson, professor i etnologi vid Stockholms universitet och Institutet för folklivsforskning, Nordiska museet
Kommentator:
Svante Beckman, professor vid Tema kultur och samhälle, Linköpings universitet

30 maj

Den andra årliga Neale Wheeler Watson-föreläsningen
Professor Rosalind Williams, Director, Program in Science, Technology, and Society,
vid Massachusetts Institute of Technology,
"Science and Technology Studies: Future Horizons"

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

11:0017:00

Visningar

Programpunkter

Inga programpunkter idag.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.