Material 4–6

Lärarhandledning:

Hälsa på Nobel

Hur låter ett äpple när man tuggar på det? Kan vatten smaka olika? Hur doftar egentligen kanel? Kan man leva på bara godis? Det och många andra frågor får barnen själva finna svar på i Nobelmuseets och Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdoms (NCFF) skolmaterial ”Hälsa på Nobel – Forska om goda matvanor och hälsa”.

Materialet är tänkt för årskurs 4–6 och kan användas inom flera av grundskolans ämnen såsom svenska, samhällsvetenskap, hem- och konsumentkunskap, bild och naturorienterande ämnen,

I lärarhandledningen finns praktiska övningar där barnen får lära sig om matvanor och hälsa genom att använda alla sina sinnen, det gör det lättare att ta till sig kunskapen, att minnas och att se sammanhang. Det upplevelsebaserade lärandet ökar inlärningsförmågan.

Hälsa på Nobel – forska om goda matvanor och hälsa

Faktatexter:

Hittar du här: Lär dig mer om...

Uppgifter:

Uppgifter, åk. 4–6 

Frågesportsvandring i Gamla stans gränder

Riktar sig främst mot år 6 till gymnasium men kan fungera för yngre.

Lärarhandledning
Frågeformulär

På egen hand utan bokat program

Uppgifter för skolklasser 4-6

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.