Liten arkivguide

Bakom Nobelpriset finns en brokig men logiskt uppgbyggd organisation av olika institutioner, som ibland går under benämningen ”Nobelsfären”.
 

Arkivmaterial som rör priserna finns vid de institutioner som har producerat det, d.v.s. Nobelstiftelsen, Kungl. Vetenskapsakademien (fysik, kemi och Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne), Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet (fysiologi eller medicin), Svenska Akademien (litteratur), Norske Nobelintitutt (fred).
 

Prisbeslut

Förutom material rörande prisbeslut (såsom nomineringar och utlåtanden från kommitténs utredningar) så finns här också material som rör organisatoriska frågor. Det handlar om hur institutionerna använt de medel som tilldelats dem från Nobelstiftelsen, och om inrättandet av och verksamheten vid de Nobelinstitut som vid olika tidpunkter inrättats av samtliga prisutdelande institutioner.
 

Vara hemligt

De prisutdelande institutionernas Nobelrelaterade arkivmaterial är hemligt i femtio år, varefter det görs tillgängligt för i första hand forskare.

 

Förfarandet för att få tillgång till materialet varierar mellan de olika institutionerna. Om personer som är inblandade i besluten fortfarande är vid liv kan till exempel material från fysik- och kemikommittéer vara hemligt längre än de femtio åren.

Materialet har en del begränsningar som kan vara värda att känna till. För det första är de till övervägande del skrivet på svenska. För det andra är protokollen från prisbesluten beslutsprotokoll, inte diskussionsprotokoll. 

Visas nu: Litterär revolt

23 september 2017 – september 2018

Bilder av Nobelpristagare i litteratur

Vad är litterär revolt? Kan litteratur förändra världen?

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.