Nobelstiftelsen och Alfred Nobel

Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen förvaltar Alfred Nobels världsliga och andliga arv, och är den samordnade institutionen i Nobelsfären. Det är en privat institution, skapad i och med stadfästandet av Nobelstiftelsens grundstadgar 29 juni 1900, som ett direkt resultat av Alfred Nobels testamente.

I dess arkiv finns styrelseprotokoll, korrespondens, material som rör den förvaltningen av Nobels kapital samt material kring Nobelfesten. Stiftelsen har också en omfattande samling svenska och utländska pressklipp. I dagsläget är stiftelsens arkiv inte tillgängligt för forskare eller allmänhet annat än i särskilda fall.

För kontakt och upplysningar:

E-mail: gustav.kallstrand@nobelmuseum.se

Alfred Nobel

När Alfred Nobel avled lämnade han efter sig material på en mängd olika platser, vilket speglar den geografiska spridningen i hans verksamhet. Testamentsexekutorerna lyckades samla en stor mängd material, som hamnade i Nobelstiftelsens ägo. Detta arkiv finns sedan 1972 deponerat vid Riksarkivet.

Vid riksarkivet finns fem samlingar med material som relaterar till Alfred Nobel, där det viktigaste är Alfred Nobels arkiv, bestående av 179 volymer. De består till stor del av brev men också av manuskript, patent, dokument rörande uppfinningar, fotografier och ritningar, samt handlingar rörande laboratorier, fabriker, rättsproceser, företag, fastigheter och banker. Där finns dessutom arkivmaterial från Ragnar Sohlman, som till stor del rör Nobelstiftelsens tillkomst.

För kontakt och upplysningar:

E-mail: riksarkivet@riksarkivet.se

Hemsida: http://riksarkivet.se

Vid sidan av detta finns material om både Alfred Nobel och hans familj även vid andra platser. För en grundlig arkivöversikt, se Göran Nilzén, ”Familjen Nobel: En svensk industridynasti – Översikt över arkivalier i Stockholm, Uppsala och Lund” (Nobemuseet, 2007)

http://www.nobelmuseum.se/sites/nobelmuseet.se/files/page_file/NMOP5.pdf

 

Visas nu: Litterär revolt

23 september 2017 – september 2018

Bilder av Nobelpristagare i litteratur

Vad är litterär revolt? Kan litteratur förändra världen?

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.