De prisutdelande institutionerna

Kungl. Vetenskapsakademien 
(fysik, kemi, ekonomisk vetenskap)

Vid Centrum för Vetenskapshistoria förvaras arkivmaterial från Nobelkommittéerna för fysik och kemi, samt kommittén för Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Centrum för Vetenskapshistoria är en av Vetenskapsakademiens institutioner, instiftad 1988, och har som uppgift att främja svensk vetenskapshistorisk forskning. Utöver Nobelmaterial förvaras där ett stort arkivmaterial från Vetenskapsakademiens historia (sedan 1739).

För kontakt och upplysningar:

E-mail: centrum@kva.se

Hemsida: www.center.kva.se

 

Nobelförsamlinen vid Karolinska institutet (fysiologi eller medicin)

Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet är ansvariga för att välja pristagaren i fysiologi eller medicin, och dess arkiv förvaras vid Nobel Forum, församlingens lokaler belägna vid Karolinska institutet i Solna.

För kontakt och upplysningar:

E-mail: nobelforum@nobel.se

Hemsida: www.nobelprizemedicine.org

 

Svenska Akademien (litteratur)

Svenska Akademien utser pristagarna i litteratur, och är också ansvariga för Nobelbiblioteket. Här finns Nobelrelaterade arkivhandlingar, liksom material från hela akademiens historia (sedan 1786).

För kontakt och upplysningar:

E-mail: sekretariat@svenskaakademien.se

Hemsida: www.svenskaakademien.se 

 

Norska Nobelinstitutet (fred)

Det Norska Nobelinstitutet grundades 1904 och fick en egen byggnad 1905. Dess uppgift är dels att handha Norska Nobelkommitténs administration och dels att vara en institution för forskning om de områden som aktualiseras av fredspriset. Här finns arkivet för Norska Nobelkommittén.

För kontakt och upplysningar:

E-mail: library@nobel.no

Hemsida: nobelpeaceprize.org/en_GB/institute/

 

 

Visas nu: Litterär revolt

23 september 2017 – september 2018

Bilder av Nobelpristagare i litteratur

Vad är litterär revolt? Kan litteratur förändra världen?

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.