Sponsorer och samarbeten

Idéer kan förändra världen. Nobelpristagarna har haft modet att tänka nytt och att omvärdera. De har funnit glädje i upptäckter men inte slagits ner av motgångar. Deras envishet har bidragit till hur vi ser på vår värld och på hur vi lever i den.

Nobelmuseet handlar om idéerna som förändrat världen. Genom att engagera och inspirera såväl förskolebarn och gymnasieelever som forskare och den breda allmänheten vill Nobelmuseet vara med och påverka. Tron på att varje människa kan vara med och förändra är hela grundidén med Nobelpriset – och hoppet för vår framtid.

Nobelmuseet öppnade 2001. Tack vare goda samarbeten har Nobelmuseet idag en unik och världsomspännande verksamhet.

För mer information och sponsringsfrågor, kontakta: Carin Klaesson tel: 08-534 818 05, eller 070-342 87 88 e-post: carin.klaesson@nobelmuseum.se

Huvudsponsorer

Ett huvudsponsorskap med Nobelmuseet innebär ett tätt samarbete på många plan. Tillsammans tillgodoser vi varandras behov och skapar unika upplevelser i Nobels anda.

Nobelmuseet har ett högst begränsat antal huvudsponsorer, med fokus på gemensamma värderingar.

 

Null

Projektsponsorer

Nobelmuseet har flera samarbeten med företag och offentliga institutioner om både korta och långa projekt. Ett projektsponsorskap med Nobelmuseet ger möjlighet att bidra till såväl utställningar som skolverksamhet och forskning.

AkzoNobel

AkzoNobel stödjer utställningsprojekt på Nobelmuseet. 

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning stödjer projekt under Nobelmuseets forskningsavdelning.

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet stödjer projekt under Nobelmuseets forskningsavdelning.

Offentligt stöd

Nobelmuseet mottar stöd från

Stockholms Stad

Utbildningsdepartementet

Kulturdepartementet

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.