Biophilia

Isländsk undervisningsmetod inspirerad av artisten Björk testas i Sverige

Den isländska undervisningsmetoden Biophilia är utformat för att inspirera barn att utforska sin egen kreativitet, och att lära sig om musik och vetenskap genom ny teknik. Metoden har utvecklats av Björk i samarbete med forskare från Islands universitet samt musik- och naturvetenskapslärare från Reykjaviks stadsskolor.

Island är ordförande i Nordiska ministerrådet under 2014 och har gett chansen till en kommun i varje nordiskt land att prova Biophilia. Möjligheten att delta utlystes i Sverige i juni 2014 på Nobelmuseums, Skolverkets och Kulturrådets respektive webbplatser. Nobelmuseum bedömde ansökningarna efter ett antal kriterier, där genomförbarheten var det tyngsta. I Sverige har Centrum för Kunskapsbildning (CFK), Sundsvalls kommun, getts möjligheten att testa Biophilia. Nobelmuseum lämnade följande motivering.

Vi bedömer att Centrum för Kunskapsbildning (CFK), Sundsvalls kommun, har en mycket god möjlighet till att genomföra Biophilia. Det finns en tydlig förankring på lärarnivå samt ett redan etablerat samarbete med ett Science Center i form av Technicus. Kulturskolan, som är en del av CFK, har tidigare erfarenhet av att genomföra projekt som kopplar kultur och naturvetenskap. Inom CFK finns också en lektor i naturvetenskap som kommer att utgöra en viktig resurs för lärarna i de deltagande skolorna. Vi bedömer därför att Biophilia har en god möjlighet att lyckas om CFK ges möjlighet att delta.

Så ser satsningen ut

1. Distriktssamarbetet

I varje nordisk land ska man etablera lokala samarbetsnätverk mellan skolor och forskningsmiljöer. Det ska lägga grunden för ett gemensamt nordiskt utbildningsnätverk på skolområdet. Denna del är avsedd för barn i åldrarna 8–15 år, i synnerhet elever i mellanstadiet.

2. Kunskapståget

Det ska skapa en samarbetsplattform mellan forskare i Norden och främja ungas intresse för forskning i Norden. Detta ska ske genom en nordisk turné med föreläsningar, kurser och interaktiva utbildningar på utvalda platser i Norden. Denna del är avsedd för högstadie- och gymnasieelever.

Mer information

I de två dokumentet nedan finner du mer information om projektet. Information finns även på följande isländska webbplats. Om du har frågor kan du kontakta projektledare Auður Rán på e-post audur.ran.thorgeirsdottir@mrn.is eller telefon 00 354 545 9500.

Biophilia FAQ och mandat

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

11:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.