Making Peace: Berättelser

Digitala berättelser om fred

Runt omkring oss finns personer som antingen själva har upplevt konflikter eller har föräldrar eller andra släktingar som gjort det. Som ett komplement till utställningen Making Peace ville Nobelmuseet berätta deras historier.

Det är viktigt att få berätta, och att våga.

Berättelser 1Under våren 2013 träffade Nobelmuseets pedagoger vid ett flertal tillfällen en grupp ungdomar som kommit till Sverige som ensamkommande flyktingbarn, och tog del av deras berättelser. Med utgångspunkt i fotografierna i Making Peace kretsade samtalen kring frågor som rörde krig och konflikter, fred och tolerans, flykt och tillhörighet. Ungdomarna valde sedan själva ut vad de ville förmedla – vilken historia de ville dela med oss andra. 

”Om alla vill så kan vi få fred.”

Kulturskolan/Unga Berättar vägledde ungdomarna i det kreativa och praktiska arbetet. Det innefattade manuskrivande, inspelning, bildarbete och redigering.

”Barn påverkas mycket av krig, man får det på hjärnan.”

HusResultatet blev fem starka skildringar av ungdomarnas erfarenheter. Det handlar om hur det kan vara att växa upp under otrygga förhållanden, om livet på flykt och om att börja om sitt liv i ett nytt och främmande land. Berättelserna visades som en del av utställningen Making Peace under hela utställningsperioden.

”Krig och våld förstör allt.”

Se samtliga digitala berättelser

På Kulturskolan/Unga Berättars webbplats kan du läsa mer om digitala berättande. 

Making Peace

En fotoutställning av Internationella fredsbyrån (IPB)

20130615–20131119

Skolaktiviteter

Nobelmuseet erbjuder ett varierat utbud av program för skolelever i alla åldrar.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.