Rollspel om genetik och etik

Ett skolprogram för gymnasiet om genetik och etik

Ska man tillåta att odla genmodifierade grödor? Kan kloning vara ett alternativ för barnlösa? Ska företag tillåtas erbjuda gentest till privatpersoner för att undvika att ärftliga sjukdomar sprids vidare? 

Programmet syftar till att öka medvetenheten hos elever om att upptäckter, uppfinningar och förbättringar påverkar individen och samhället. Eleverna ska även inspireras att aktivt delta i samhällsdebatten i frågor som rör genetik och genteknik. 

Genom att argumentera utifrån olika roller, snarare än utifrån personliga åsikter, skapas ett tillåtande klimat där fler olika argument kan få utrymme.

Deltagarna utgör en nyutsedd kommitté med uppgift att besluta om konkreta förslag till tillämpningar av genteknik ska tillåtas eller inte. Varje fråga debatteras utifrån vetenskapliga och etiska argument. 

Grupprocesser och den egna argumentationsförmågan övas, vid sidan om fördjupningen av kunskaperna i etik och genetik. 

Programlängd: 120 minuter

Pris: 800 kronor

Material till programmet

Förarbete till Rollspel om genetik och etik (ppt)
Förarbete till Rollspel om genetik och etik (pdf)
Arbetsblad före besök
Arbetsblad efter besök

Anknytning till Lgy 11

Naturkunskap 1a2 och Naturkunskap 1b

  • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.

Biologi 1

  • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.    

Bioteknik

  • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv.   

Boka skolprogram

Praktisk information

Vi tar emot skolklasser på tider då museet är stängt för allmänheten, det vill säga måndagar 08:00–17:00, övriga dagar 08:00–12:00.

Vi har i de flesta fall möjlighet att ta emot två skolklasser samtidigt.

 


Bokning

Helena Stappe
Telefon: 08-534 818 18
E-post: bokning@nobelmuseum.se

Bokningen har öppet vardagar 9–16, lunchstängt 12–13.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.