Genetik och upptäckten av DNA

Ett skolprogram för gymnasiet om genetik

Genetiken har utvecklats enormt under 1900-talet. Vilka upptäckter har lett fram till det vi vet idag? Med hjälp av övningar och film lär vi oss hur kunskapen om ärftlighetsmekanismen växt fram och hur Francis Crick och James D Watson hittade strukturen till DNA-molekylen. Idag är gentekniken omdebatterad och vi står inför en rad gemensamma och svåra etiska beslut. Genom värderingsövningar sätts eleverna in i problematiken och får möjlighet att ventilera sina åsikter. Vi anknyter också till frågor om forskarens ansvar; om fri forskning och om kunskap alltid är av godo.
Programmet passar för alla årskurser och alla ämnen som knyter an till ämnet genetik.

Programlängd: 90 minuter

Pris: 700 kronor

Anknytning till Lgy 11

Naturkunskap 1a2 och 1b

  • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella 
forskningsområden
  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt 
grundade påståenden

Naturkunskap 2

  • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritisk pröva ovetenskapligt 
grundade påståenden
  • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och 
materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv. 

Biologi 1 

  • Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.
  • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.
  • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån biologiska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

 Bioteknik 

  • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik 
och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
  • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. 

Boka skolprogram

Praktisk information

Vi tar emot skolklasser på tider då museet är stängt för allmänheten, det vill säga måndagar 08:00–17:00, övriga dagar 08:00–12:00.

Vi har i de flesta fall möjlighet att ta emot två skolklasser samtidigt.

 


Bokning

Helena Stappe
Telefon: 08-534 818 18
E-post: bokning@nobelmuseum.se

Bokningen har öppet vardagar 9–16, lunchstängt 12–13.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.