Genetik och upptäckten av DNA

Ett skolprogram för högstadiet om genetik

Genetiken har utvecklats enormt under 1900-talet. Vilka upptäckter har lett fram till det vi vet idag? Med hjälp av övningar och film lär vi oss hur kunskapen om ärftlighetsmekanismen växt fram och hur Francis Crick och James D Watson hittade strukturen till DNA-molekylen.

Idag är gentekniken omdebatterad och vi står inför en rad gemensamma och svåra etiska beslut. Genom diskussion sätts eleverna in i problematiken och får möjlighet att ventilera sina åsikter. Vi anknyter också till frågor om forskarens ansvar; om fri forskning och om kunskap alltid är av godo.

Programmet passar för alla årskurser och alla ämnen som knyter an till ämnet genetik.

Programlängd: 90 minuter

Pris: 700 kronor 

Anknytning till Lgr 11, Biologi

Natur och samhälle

  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa

  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker. 


Biologin och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, 
giltighet och föränderlighet. 


Biologins metoder och arbetssätt

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Boka skolprogram

Praktisk information

Vi tar emot skolklasser på tider då museet är stängt för allmänheten, det vill säga måndagar 08:00–17:00, övriga dagar 08:00–12:00.

Vi har i de flesta fall möjlighet att ta emot två skolklasser samtidigt.

 


Bokning

Helena Stappe
Telefon: 08-534 818 18
E-post: bokning@nobelmuseum.se

Bokningen har öppet vardagar 9–16, lunchstängt 12–13.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.