Rollspel om genetik och etik

Ett skolprogram för gymnasiet om genetik och etik

Ska man tillåta att odla genmodifierade grödor? Kan kloning vara ett alternativ för barnlösa? Ska företag tillåtas erbjuda gentest till privatpersoner för att undvika att ärftliga sjukdomar sprids vidare? 

Programmet syftar till att öka medvetenheten hos elever om att upptäckter, uppfinningar och förbättringar påverkar individen och samhället. Eleverna ska även inspireras att aktivt delta i samhällsdebatten i frågor som rör genetik och genteknik. 

Genom att argumentera utifrån olika roller, snarare än utifrån personliga åsikter, skapas ett tillåtande klimat där fler olika argument kan få utrymme.

Deltagarna utgör en nyutsedd kommitté med uppgift att besluta om konkreta förslag till tillämpningar av genteknik ska tillåtas eller inte. Varje fråga debatteras utifrån vetenskapliga och etiska argument. 

Grupprocesser och den egna argumentationsförmågan övas, vid sidan om fördjupningen av kunskaperna i etik och genetik. 

Programlängd: 120 minuter

Pris: 800 kronor

Material till programmet

Förarbete till Rollspel om genetik och etik (ppt)
Förarbete till Rollspel om genetik och etik (pdf)
Arbetsblad före besök
Arbetsblad efter besök

Anknytning till Lgr 11

Biologi

Natur och samhälle

  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa

  • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker. 


Biologin och världsbilden

  • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, 
giltighet och föränderlighet. 


Biologins metoder och arbetssätt

  • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.

Teknik

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel. 

Boka skolprogram

Praktisk information

Vi tar emot skolklasser på tider då museet är stängt för allmänheten, det vill säga måndagar 08:00–17:00, övriga dagar 08:00–12:00.

Vi har i de flesta fall möjlighet att ta emot två skolklasser samtidigt.

 


Bokning

Helena Stappe
Telefon: 08-534 818 18
E-post: bokning@nobelmuseum.se

Bokningen har öppet vardagar 9–16, lunchstängt 12–13.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.