Lika rätt

Ett skolprogram för årskurs F–3 om fredspriset och barns rättigheter

I skolprogrammet Lika rätt pratar vi om Nobels fredspris och vad man kan gör för att bli tilldelad just fredspriset. Ett särskilt fokus läggs på Malala Yousafzai, UNICEF och Barnkonventionen. Vi funderar över vad som är en rättighet, och vad som inte är det. Vi tittar både på Sverige och världen och frågar oss: efterlevs Barnkonventionen överallt?

Vi ser en film och försöker hjälpa huvudpersonerna att lösa en mobbningssituation. Artikel 2 i barnkonventionen handlar om att alla barn har lika värde och att ingen får diskrimineras. Programmet avslutas med att prata om vad diskriminering är och hur vi bör vara mot varandra.

Programlängd: 60 minuter
Pris: 600 kr 

Anknytning till Lgr 11, SO

Att leva tillsammans

  • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

Att leva i världen

  • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Boka skolprogram

Praktisk information

Vi tar emot skolklasser på tider då museet är stängt för allmänheten, det vill säga måndagar 08:00–17:00, övriga dagar 08:00–12:00.

Vi har i de flesta fall möjlighet att ta emot två skolklasser samtidigt.

 


Bokning

Helena Stappe
Telefon: 08-534 818 18
E-post: bokning@nobelmuseum.se

Bokningen har öppet vardagar 9–16, lunchstängt 12–13.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.