Forskarglädje

Ett skolprogram för mellanstadiet om forskning

Det här programmet handlar om att bekanta sig med forskarens arbete och prova på det naturvetenskapliga arbetssättet. Vi pratar om vad forskning handlar om och skypar med en forskare som berättar om sitt arbete och varför det är spänannde att forska.

Genom att titta på en kort film får vi veta hur det gick till när Alexander Fleming upptäckte penicillinet. Sedan gör vi en undersökning tillsammans och pratar om vad som är viktigt att tänka på när man vill göra ett vetenskapligt experiment.

Avslutningsvis får eleverna göra en egen undersökning som ger svar på frågan om vad som påverkar hur snabbt en brustablett reagerar med vatten.

Programlängd: 90 minuter

Pris: 700 kr

Anknytning till Lgr 11, Fysik

Fysikens metoder och arbetssätt

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och 
hur de används i undersökningar.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla 
skriftliga rapporter. 

Anknytning till Lgr 11, Kemi

Kemin och världsbilden

  • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Kemins metoder och arbetssätt

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla 
skriftliga rapporter. 

Anknytning till Lgr 11, Biologi

Kropp och hälsa

  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan

Biologin och världsbilden

  • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen

Biologins metoder och arbetssätt

  • Enkla fältstudier och experiment. Planering, genomförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

Boka skolprogram

Praktisk information

Vi tar emot skolklasser på tider då museet är stängt för allmänheten, det vill säga måndagar 08:00–17:00, övriga dagar 08:00–12:00.

Vi har i de flesta fall möjlighet att ta emot två skolklasser samtidigt.

 


Bokning

Helena Stappe
Telefon: 08-534 818 18
E-post: bokning@nobelmuseum.se

Bokningen har öppet vardagar 9–16, lunchstängt 12–13.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.