Idéer och uppfinningar

Ett skolprogram för mellanstadiet om forskning

Vem var Alfred Nobel och vad är Nobelpriset? Vi berättar om Alfred Nobel som var en stor uppfinnare och som ville belöna naturvetenskaplig forskning. Men hur arbetade han med sina idéer och hur kommer en grupp forskare på sina uppfinningar? Vi diskuterar vilka förmågor som behövs för att göra upptäckter och att uppfinna. Sedan uppfinner vi för att lösa ett problem.

I Idéer och uppfinningar tar vi upp följande begrepp: hypotes, luftmotstånd, gravitation.

Experiment
Har formen betydelse för hur fort ett föremål faller? 
Har massan betydelse för hur fort ett föremål faller?

Utmaningen
Tillverka en ”ägglandare” som gör så att ett ägg landar utan att gå sönder när det släpps från en hög höjd. 

Programlängd: 120 minuter
Pris: 800 kronor/grupp


Anknytning till Lgr 11

Fysik

Fysiken och världsbilden 

  • Några historiska och nutida upptäckter inom fysik området och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och 
hur de används i undersökningar.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla 
skriftliga rapporter.

Teknik

Tekniska lösningar

  • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 

Boka skolprogram

Praktisk information

Vi tar emot skolklasser på tider då museet är stängt för allmänheten, det vill säga måndagar 08:00–17:00, övriga dagar 08:00–12:00.

Vi har i de flesta fall möjlighet att ta emot två skolklasser samtidigt.

 


Bokning

Helena Stappe
Telefon: 08-534 818 18
E-post: bokning@nobelmuseum.se

Bokningen har öppet vardagar 9–16, lunchstängt 12–13.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.