Naturvetenskapens metoder och arbetssätt

Ett skolprogram för mellanstadiet om naturvetenskap

Vi diskuterar vad som är viktigt att tänka på när man gör en naturvetenskaplig undersökning. Tillsammans försöker vi få svar på en fråga genom att formulera och testa en hypotes. I vår verkstad får eleverna sedan själva arbeta med den naturvetenskapliga metoden. De arbetar i fem grupper, där varje grupp formulerar sin egen hypotes, hittar sin metod, genomför experimentet och värderar sitt resultat. 

Programmet finns i två varianter, Kemi eller Fysik. 

Programlängd: 90 minuter
Kostnad: 700 kronor/grupp (max 25 elever)

Kemi

Efter introduktionen och diskussionen om hur man arbetar med en naturvetenskaplig undersökning gör vi en praktisk övning där vi försöker få svar på frågan ”Hur kan man få en brustablett att lösa sig snabbare?”.

Anknytning till Lgr 11, Kemi

Kemin i vardagen och samhället

  • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.

Kemin och världsbilden

  • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Kemins metoder och arbetssätt

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla 
skriftliga rapporter.

Fysik

Efter en introduktionen och diskussionen om hur man arbetar med en naturvetenskaplig undersökning gör vi en praktisk övning där vi försöker få svar på frågan ”Vad påverkar hur bra en legobil rullar?”

Anknytning till Lgr 11, Fysik

Fysiken och vardagslivet

  •  Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, 
till exempel vid cykling.

Fysiken och världsbilden

  • Några historiska och nutida upptäckter inom fysik området och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fysikens metoder och arbetssätt

  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och 
hur de används i undersökningar.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla 
skriftliga rapporter. 

Boka skolprogram

Praktisk information

Vi tar emot skolklasser på tider då museet är stängt för allmänheten, det vill säga måndagar 08:00–17:00, övriga dagar 08:00–12:00.

Vi har i de flesta fall möjlighet att ta emot två skolklasser samtidigt.

 


Bokning

Helena Stappe
Telefon: 08-534 818 18
E-post: bokning@nobelmuseum.se

Bokningen har öppet vardagar 9–16, lunchstängt 12–13.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

10:0018:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.