Tillgänglighetsguide

Här hittar du information om tillgänglighet för besökare som har nedsatt hörsel, syn eller rörelseförmåga.

Nobelmuseet arbetar ständigt med att göra museet mer tillgängligt för personer med olika former av funktionsnedsättningar. Vi är glada för alla synpunkter som kan hjälpa oss att göra museet så bra som möjligt för alla besökare.

Om du har några frågor eller synpunkter kontakta museets tillgänglighetsansvarig Katarina Birath. Ring 08-534 818 13 eller skicka e-post till katarina.birath@nobelmuseum.se. 

orienteringskarta

Visningar

Taktil visning för synskadade

21 februari kl. 16.00
18 april kl. 16.00 

Teckenspråkstolkad visning

21 mars kl. 16.00

Möten med minnen – visning för personer med demensdiagnos

27 februari kl. 14.00
10 april kl. 14.00

Hörselnedsättning

Brandlarm

Museet har ett visuellt brandlarm för hörselskadade.

Hörselslinga

Museet har ingen hörselslinga.

Ledsagare/personlig assistent

Ledsagare och personlig assistent har fri entré till museet. 

Signalhund

Signalhund är välkommen på museet.

Textning av filmer

I museets två filmsalar visas filmer om kreativa individer, dvs Nobelpristagare, och kreativa miljöer. Filmer med svenskt tal är textade på engelska och filmer med engelskt tal är textade på svenska. Speciell textning för personer med hörselnedsättning finns inte.

Visningar

Varje vår och höst erbjuder museet allmänna visningar på teckenspråk. Se kalendariet för aktuella datum.

Det går också bra att boka en visning på teckenspråk för en grupp.

Synnedsättning

Audioguide

Museet har en audioguide syntolkad på svenska. Den finns att låna utan kostnad i entrén eller direkt på din smartphone.

Filmer

I museets två filmsalar visas filmer om kreativa individer, dvs Nobelpristagare, och kreativa miljöer. Filmerna är inte syntolkade.

Framkomlighet

Om du har en synskada är det bästa att besöka museet med en ledsagare. Det finns inga trappor i utställningslokalerna. Det förekommer lister och små ojämnheter i golvet. 

Hjälpmedel

I entrén finns förstoringsglas och ficklampor att låna.

Ledarhundar

Det är endast tillåtet att ta med sig ledarhund in på museet, men inga andra djur. 

Ledsagare/ personlig assistent

Ledsagare och personlig assistent har fri entré till museet.

Taxi

Om du är i behov av att ringa en taxi går det bra att låna en telefon vid huvudentrén. Fråga personalen om hjälp.

Visningar

Under hösten och våren erbjuds allmänna taktila visningar anpassade för synskadade, se kalendariet för aktuell info.  

Rörelsenedsättning

Entré

Handikappentrén ligger på baksidan av Börshuset med ingång från Storkyrkans gård, enklast från Slottsbacken. Entrén är försedd med ramp för rullstolar. Vid entrén sitter en porttelefon. Tryck på knappen så öppnas dörrarna automatiskt av entrépersonalen. Dörrens bredd är 94 cm.

Handikapptoalett

Det finns en toalett anpassad för personer med olika rörelsenedsättningar. Den är tillgänglig från både höger och vänster och har en dörrbredd på 88 cm.

Ledsagare/ personlig assistent

Ledsagare och personlig assistent har fri entré.

Lokaler

Museets alla lokaler är tillgängliga för rullstolar. Såväl utställningar, filmsalar som kafé.

I museets två filmsalar finns heltäckningsmatta.

Nödutgångar

Handikappentrén fungerar som nödutgång för rullstolsburna. 

Parkering

Handikapparkering finns i direkt anslutning till Nobelmuseets handikappsentré, i hörnet Källargränd 1/Slottsbacken. 

Rullstol

I museet finns 2 rullstolar att låna.

Taxi

För att ringa efter en taxi går det bra att låna telefonen vid huvudentrén. Fråga personalen om hjälp.

Nobelmuseet ingår i nätverket FOKUS, ett öppet nätverk för alla som arbetar med eller är intresserad av frågor kring funktionshinder/funktionsnedsättning och kulturarv.

Nobelmuseets nätverk

Projektet FOKUS drevs 2014-2015 och var ett tvåårigt samarbete mellan HandikappHistoriska Föreningen (HHF) och Upplandsmuseet, finansierat av Arvsfonden. Syftet var att utbilda museipersonal i frågor som berör funktionshinder och kulturarv, med målsättningen att skapa långsiktiga förutsättningar för att funktionshinderperspektivet ska bli en självklar del i museernas arbete.

Efter projektets slut utgör deltagarna stommen i ett nätverk som driver arbetet vidare. Genom erfarenhet och kunskapsutbyte vill nätverket stödja alla som vill arbeta och verka för frågor som rör funktionsvariationer och funktionshinder. Nätverket är öppet för alla som vill vara med.

Kanske har du idéer kring eller önskemål på vad nätverket kan bidra med? Kanske sitter du på en ”historisk skatt”, en berättelse som är viktig att bevara för framtiden? Vill du veta mer om nätverket, kontakta någon i nätverkets samordningsgrupp eller gå in på vår Facebooksida. Följ oss gärna och tipsa oss!

Nätverket FOKUS finns på facebook: www.facebook.com/natverketfokus

 

Nobelmuseets policy för Tillgänglighet

 ”Nobelmuseets tillgänglighetsarbete syftar till att göra museet mer tillgängligt så att alla kan ta del av museet på lika villkor. Nobelmuseet verkar aktivt för att öka medvetenheten om personer med funktionsnedsättningar och integrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten genom att:

  • det beaktas i all intern och extern verksamhet på museet såsom utställningar, program, information, webb, butik, kafé, visningar, skolprogram, evenemang etc.
  • tillgänglighetsperspektivet förankras hos all personal på Nobelmuseet.
  • museet strävar efter att bli en arbetsplats där anställda med någon form av funktionsnedsättning kan arbeta på lika villkor.”

 

Kontaktperson på Nobelmuseet: Katarina Birath, mail: katarina.birath@nobelmuseum.se

Ur bloggen

Nyheter

Science Café – Om iskristaller

Så här skriver Thomas Kuhn från Luleå Tekniska Universitet om sin forskning om ispartiklar i atmosfären, små kristaller i moln så som stora snöflingor, och deras effekter

Publicerad 23 feb. Kommentarer

Slutspurt för Nobel Creations

Snart invigs Nobel Creations. Läs vad studenterna från Beckmans skriver om sina kreationer. 

Publicerad 7 dec. Kommentarer

Musik som fångar hoppet om fred

Calle Stenman från Kungliga Musikhögskolan fick i uppdrag att tolka årets fredspris. Lyssna på ett smakprov av hans tolkning.

Publicerad 29 nov. Kommentarer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

10:0018:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.