Avtryck

2015.03.13–2015.11.15

14 Nobelpristagare om inspiration, förebilder och betydelsen av att föra något vidare

Alla människor lämnar avtryck. Vi träffar personer som vi påverkar och som påverkar oss, ibland i sådan utsträckning att de för alltid förändrar hur vi ser och uppfattar världen. Utställningen Avtryck handlar om sådana spår: från Alfred Nobels testamente – ett dokument som gjort bestående avtryck i kulturer långt utanför Sveriges gränser – till Nobelpristagarnas egna berättelser och reflektioner kring avtryck de lämnat men också inspirerats av.

Vi vill väcka våra besökares egna tankar kring vilka avtryck som format dem. Vi vill också inspirera våra besökare med Nobelpristagarnas berättelser. De flesta har utfört sitt arbete långt utanför strålkastarljuset, men de har alla gjort det utifrån en gemensam utgångspunkt: de har velat hjälpa oss att bättre förstå världen och att vi alla kan påverka och förändra världen till det bättre, säger Karin Jonsson, projektledare på Nobelmuseet.

Foto: Åke E:son Lindman

I en del av utställningen visas videokonstverket Legacy där Nobelpristagare diskuterar betydelsen av arv, privat och i yrket. En av de intervjuade berättar att en av hans största vetenskapliga förebilder var en professor som han aldrig jobbade ihop med. Ändå inspirerades han av dennes sätt att tänka och lösa problem, metoder som gjorde sådant intryck på honom att han i sin tur kunde använda dem till problemlösning i helt andra fält.

Kanske är det bästa avtryck vi kan lämna efter oss en värld som är bättre än den vi fått i arv. I en annan del av utställningen visas konstverket Hope där vi får vi en känsla av hur arvet från det förflutna kan ge hopp inför framtiden. Det avtryck Alfred Nobel lämnade var en uppmuntran och en uppmaning att känna hopp. De problem mänskligheten står inför kommer att hanteras och lösas på nya sätt, av en ny generation problemlösare.

Avtryck visar också en faksimil av Alfred Nobels testamente. Nobel var motståndare till ärvda förmögenheter som han menade bidrog till ”människosläktets försoffning”. Testamentet var ett snillrikt sätt att lösa dilemmat. Arvet, i form av ett pris, skulle belöna någon som gjort sig värdig genom sitt arbete.

Utställningen är ett samarbete mellan Nobelmuseet och konstnärerna David Hodge (f. 1955) och Hi-Jin Kang Hodge (f. 1974). Installationerna bygger på intervjuer som konstnärerna gjort med Nobelpristagare i San Francisco, New York och Stockholm. Nobelmuseet visade i samlingsutställningen ”The Missing Peace – Artists Consider the Dalai Lama” 2010 deras installation Impermanence, som även ingår i museets samlingar. David och Hi-Jin har också ställt ut verken Spinning på Fotografiska och Unspoken på Dansmuseet.

Utställningen producerades i samarbete med EF.

Utställningar

Nobelmuseet har både permanenta och tillfälliga utställningar om Nobelpriset, Nobelpristagana, Alfred Nobel och relaterade ämnen.

Ur bloggen

Utställningar

Slutspurt för Nobel Creations

Snart invigs Nobel Creations. Läs vad studenterna från Beckmans skriver om sina kreationer. 

Publicerad 7 dec. Kommentarer

Musik som fångar hoppet om fred

Calle Stenman från Kungliga Musikhögskolan fick i uppdrag att tolka årets fredspris. Lyssna på ett smakprov av hans tolkning.

Publicerad 29 nov. Kommentarer

En utställning tar form

Arbetet rullar på för fullt med Nobel Creations – The Nobel Prize 2016 som ska visas på Tom Tits Experiment från 9 december.

Publicerad 17 nov. Kommentarer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.