Churchill

20061201—20070902

Måleri och Författarskap

Winston Churchill var inte bara Storbritanniens legendariske premiärminister under andra världskriget utan blev också Nobelpristagare i litteratur. Under senare delen av sitt liv ägnade han dessutom mycket tid åt amatörmålning. Själv skrev han om detta sitt stora fritidsintresse: “Det finns intet ämne, beträffande vilket jag känner mig mera ödmjuk och som jag samtidigt kan ta mera naturligt på.”

Utställningen visades mellan 1 december 2006 och 2 september 2007. I Nobelmuseets unika utställning belyses visserligen också Churchills mer välkända roller som världspolitiker och skribent, men med hans målningar som utgångspunkt.

Winston Churchill

Ett trettiotal landskapsmålningar, stilleben och stadscener ger en delvis ny bild av Churchill. I utställningen visas också ett antal manuskript i olika faser av bearbetning, vilket ger oss glimtar av den kreativa processen hos skribenten. Att målandet hade en särskild betydelse för Churchill själv framgår bland annat av följande emfatiska råd till den som riskerar att sitta sysslolös: “Om ni behöver någon sysselsättning på lediga stunder, något att avleda era tankar från det dagliga arbetet, något att lysa upp er semester, så var intet för snar att tro, att ni inte här kan finna vad ni behöver. Det vore stor synd, om ni planlöst fördrev er fritid med golf och bridge, plottrade bort den eller obeslutsamt stod och undrade vad i all världen ni skulle göra.”

Utställlningen "Churchill - måleri och författarskap" producerades med stöd från följande sponsorer: VOLVO, Kaupthing Bank, Novitus, Öhrlings/PriceWaterHouseCoopers.

Utställningar

Nobelmuseet har både permanenta och tillfälliga utställningar om Nobelpriset, Nobelpristagana, Alfred Nobel och relaterade ämnen.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.