Nobelpriset: Idéer som förändrar världen

20140510–20141116 

Nobelpriset: Idéer som förändrar världen är en tillfällig utställning som bygger vidare på Nobelmuseets basutställningar. Den tar fasta på formuleringen i Alfred Nobels testamente som lyder att Nobelpriset ska tilldelas den som ”hafva gjort menskligheten den största nytta” och belyser den roll som Nobelprisbelönade arbeten har spelat och fortsätter att spela i vår omvärld. Utställningen har två huvuddelar: 

Nobelpriset i vårt dagliga liv visar på samspelet mellan Nobelprisbelönade arbeten och vardagliga företeelser.

Foto: Ett par blå denim-jeans, som visas i utställningen. Nobelpriset i kemi 1905 gick till Adolf von Bayer för bland annat hans syntes av indigo, som används för att färga jeans.


 

 

 

Nobelpriset och framtiden diskuterar frågan om hur Nobelprisbelönade upptäckter kan påverka framtiden och vad framtida Nobelpris kan innebära.

Foto: I ”Framtid”-sektionen kan besökarna rösta på vilken utveckling som de vill se i framtiden.

Nobelpriset: Idéer som förändrar världen är inspirerad av en resande utställning som öppnade för första gången i São Paulo i november 2013 och som fortfarande visas runt om i världen. 

Alla foton: Åke E:son Lindmark © Nobelmuseet

En film om grafen

En ny kortfilm, producerad av Nobelmuseet, om det tvådimensionella materialet grafen. 

Utställningar

Nobelmuseet har både permanenta och tillfälliga utställningar om Nobelpriset, Nobelpristagana, Alfred Nobel och relaterade ämnen.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.