Livets kalla smycke

20121002—20130127

En utställning om författaren Herta Müller

Om utställningen

I en utställning producerad av Literaturhaus München presenteras 2009 års Nobelpristagare i litteratur Herta Müller. Liksom Herta Müllers författarskap berättar utställningen om den tyskspråkiga minoritetens vardag i Rumänien under den kommunistiska regimen. I utställningen visas ett stort antal dokument, bilder och filmklipp från Müllers liv och de litterära kretsar hon rörde sig i. Där visas också ett antal originalmanuskript till hennes böcker och prov på den poesi hon skapat av bokstäver och bilder klippta ur tidningar och magasin.

Genom utställningen sträcker sig dokumenten från Herta Mülers akt hos den rumänska säkerhetspolisen Securitate. Personakten – allt som allt tre band på 914 sidor – som anlades den 8 mars 1983 innehåller spionrapporter om Herta Müller, avlyssningsprotokoll, upplockade och kopierade brev, ett övervakningskartotek över alla invånare i hennes kvarter, skisser och planritningar till lägenheterna i Timișoara och i Berlin, kopior på artiklar och recensioner som hade publicerats i Väst, liksom Securitates antaganden och handlingsplaner som skulle skrämma Herta Müller och trakassera alla i hennes omgivning.

Herta Müllers personakt
Herta Müllers personakt "Cristina".
Foto: Karin Jonsson ©Nobelmuseet 2012

Om Herta Müller

Herta Müller föddes 1953 i Niţchidorf, en tyskspråkig by i det rumänska Banatet, som enda barnet till Katharina och Josef Müller. Hon gick i grundskolan i sin hemby och därefter besökte hon gymnasiet i Timișoara.Mellan 1972 och 1976 studerade hon tyska och rumänska vid universitetet i Timișoara. Efter avslutade universitetsstudier arbetade hon några år som översättare på en maskinfabrik, men avskedades eftersom hon vägrade att samarbeta med den rumänska hemliga polisen (Securitate). Efter det hade hon bara tillfälliga anställningar som lärare på förskolor eller skolor, för också inom dessa anställningsförhållanden gav hon uttryck för sitt motstånd mot landets politiskt styrda läroplaner och dess pedagogiska principer.

Herta Müller

Herta Müller. Foto: ©Bettina Flitner

1982, efter två och ett halvt års försening, och efter stora ingrepp av censuren, utkom hennes första bok ”Niederungen” (”Flackland”) på förlaget Kriterion i Bukarest (förlaget gav ut böcker på tyska och ungerska, de språk som talades av de största nationella minoriteterna i landet). 1984 publicerades novellsamlingen på Rotbuch Verlag i Västberlin och samma år tilldelades boken Aspekte-Literaturpreis som det årets bästa tyskspråkiga debut. Herta Müller bjöds in till prisutdelningen och till flera uppläsningar i Tyskland. Eftersom Herta Müller efter dessa sina resor, under vilka hon alltid berättade om förhållandena i Rumänien, återvände till hemlandet tilltog repressalierna mot henne och hennes dåvarande man, författaren Richard Wagner. Det ledde till att hon lämnade Rumänien i mars 1987.

Sedan dess lever hon som författare, huvudsakligen i Berlin. Hon har publicerat ett stort antal böcker, innehaft flera gästdocenturer och har tilldelats ett stort antal litteraturpriser.
2009 tilldelades hon Nobelpriset i litteratur.

Utställningsbild
Utställningsbild
Utställningsbilder. Foto: Karin Jonsson ©Nobelmuseet 2012

Utställningar

Nobelmuseet har både permanenta och tillfälliga utställningar om Nobelpriset, Nobelpristagana, Alfred Nobel och relaterade ämnen.

Utställningsproduktion

Produktion: Litteraturhaus München, Lutz Dittrich

Utställningsgestaltning: Unodue, Constanza Puglisi, Florian Wenz

Intendent Nobelmuseet: Anna Busch

Ljussättning: Ljusdesign, Anders Westlund

Snickeri: Långholmens snickeri, Sten Lindgren, Jenny Lignell snickeri

Formgivning katalog: Jonas Lindkvist

Redaktör katalog: Karin Jonsson

Översättning till svenska: Aimée Delblanc

Översättning till engelska: Accent språkservice, Tanya Richards, Karin Söderholm

Långivare: Dr. Helmut Böttiger, Fru Barbara Bräuer, Herr Lutz Dittrich, Fru Herta Müller, Herr William Totok, Herr Richard Wagner, Herr Ernest Wichner och Fru Katharina Müller.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.