Making Peace

20130615–20131119

Bilder från ett århundrade av kamp för nedrustning, rättvisa och hållbar utveckling   

En fotoutställning av Internationella fredsbyrån (IPB)

Foto: Marc Riboud

Fredsmarsch mot Vietnamkriget i
Washington, DC 1967.

Om utställningen

Den 15 juni öppnar utställningen Making Peace på Nobelmuseet. Utställningen är producerad av Internationella fredsbyrån (IPB), och  presenterar den internationella fredsrörelsen i vid bemärkelse. I ett drygt hundratal fotografier i stort format speglas de svåra frågor vår värld ställts och står inför när det gäller vapen, konflikter, orättvisor och miljöhot. Bilderna visar krigets fasor och människor i nöd, men också befrielse och återuppbyggnad.

Utställningen lyfter fram fredens förutsättningar och visar hur fredsrörelsens människor och organisationer har format och påverkat den historiska utvecklingen under det senaste århundradet. Den visar hur, trots två världskrig och en rad blodiga konflikter, en rad framgångar i kampen för fred också har nåtts. Utställningen vill väcka engagemang – den vill inge hopp och kraft och inte uppgivenhet.

För att fred skall kunna uppnås lyfts fem olika områden fram i utställningen:

  • Nedrustning och icke-våld
  • Förebyggande och lösning av konflikter
  • Social och ekonomisk rättvisa
  • Mänskliga rättigheter och demokrati
  • Miljö och hållbar utveckling

I utställningen porträtteras också en rad personer som gjort insatser för fred, däribland åtskilliga Nobelpristagare.

Om Internationella fredsbyrån (IPB)

Internationella fredsbyrån (IPB), som har en sammanhållande funktion för ett nätverk bestående av 320 fredsorganisationer i 70 länder. Internationella fredsbyrån som grundades 1892 tilldelades 1910 Nobels fredspris och Making Peace producerades ursprungligen till 100-årsminnet av detta. Tretton företrädare för organisationen har också tilldelats fredspriset. Exempelvis är det 2013 jämnt hundra år sedan Internationella fredsbyråns dåvarande ordförande Henri La Fontaine tilldelades priset.

Utställningsproducent är Ashley Woods/REAL Exhibition Development. Läs mer om utställningens uppkomst på Making Peace hemsida.

Making Peace i Stockholm genomförs med stöd av PostkodLotteriet. Utskrifterna är gjorda med stöd av HP.

Svenska Postkodlotteriet  HP

Bakom kulisserna

Foto: Luiz Vasconcelos
Arbetet med Making Peace fortgår och här kan du följa med Nobelmuseet bakom kulisserna under uppbyggnaden.

Utställningsprogram

Foto: Hans Gedda
Nobelmuseet kommer att ha ett brett program under utställningen.

Making Peace: berättelser

Tillsammans med ensamkommande flyktingbarn skapade Nobelmuseet under 2013 ett komplement till Making Peace.
Utställningen avslutades hösten 2013 men här kan du finna material från den. 

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.