Människor, miljöer och kreativitet

I denna utställning får du veta mer om Nobelpriset, Nobelpristagarna från 1901 fram till idag, och om Alfred Nobel och de Nobelprisutdelande institutionerna.

Kreativitet

Nobeltorget
Nobelmuseet sett från entrén.
Foto: Karin Jonsson ©Nobelmuseet 2012

Med individer och miljöer från Nobelprisets hundraåriga historia som exempel vill Jubileumsutställningen belysa frågorna: Vad är kreativitet och hur kan den bäst befrämjas? Vad är viktigast i den kreativa processen; det individuella skapandet eller den miljö i vilken arbetet utförs? Utställningen ger inga svar, men den vill ge besökaren tillfälle att själv begrunda dessa frågor.

Individer och miljöer

Mod att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier, att kombinera insikter från olika områden på ett nytt sätt – detta är några av de egenskaper som karakteriserar individens kreativa förmåga.

Dessa egenskaper kan t.ex. illustreras med fysikern Wilhelm Conrad Röntgens upptäckt, med fredspristagaren Martin Luther Kings arbete och med Selma Lagerlöfs författarskap, samtliga presenterade i utställningen.

I kreativa miljöer finns ofta informella mötesplatser för det spontana, oplanerade samtalet. Det gällde 1920-talets Paris med alla sina caféer, där Nobelpristagare som Hemingway och Beckett verkade, likaväl som det gäller cafeterian på dagens CERN eller Cambridge med alla sina college.

I filmrum och föremålsteatrar presenteras ett trettiotal Nobelpristagare och deras kreativa arbeten, samt ett tiotal miljöer som har verkat inspirerande för kreativiteten. Utställningen ger också en beskrivning av Nobelprisen under 1900-talet. Välkända Nobelpris diskuteras mot bakgrund av världshändelserna. Här tas även upp Nobelpris som skapade kontroverser i sin samtid, till exempel fredspriset 1935 till den tyske journalisten Carl von Ossietzky.


Följ Nobelpriset genom tiderna från den första prisutdelningen 1901 fram till våra dagar i Nobelmuseets tidslinje.
Foto: Karin Jonsson ©Nobelmuseet 2012

Hur utses en Nobelpristagare?

Prisutdelningen i Konserthuset och festen i Stadshuset är bara toppen på det isberg som utgörs av Nobelsystemet. Jubileumsutställningen beskriver detta unika system med nomineringar från hela världen och en mångfald expertutlåtanden – ett arbete som har bedrivits kontinuerligt i de olika Nobelkommittéerna under mer än hundra år.

Alfred Nobel

Alfred Nobel
Alfred Nobels rum på Nobelmuseet.
Foto: Karin Jonsson ©Nobelmuseet 2012

Alfred Nobels märkliga testamente ligger bakom hela Nobelsystemet. Vem var han och varför ville han donera hela sin förmögenhet till ett internationellt pris? I utställningen presenteras idealisten, uppfinnaren, entreprenören och kosmopoliten Alfred Nobel med hela det internationella perspektiv som utmärkte hans liv och testamente.

Vill du veta mer om Alfred Nobel? I Karlskoga finns ett personmuseum om Alfred Nobel, Nobelmuseet i Karlskoga.

Pekskärm

I rummet som presenterar Alfred Nobel finns en pekskärm med fördjupad information om Alfed Nobels innovationer, hans nätverk och industrier, liksom hans uppväxt och första experiment med nitroglycerin i S:t Petersburg samt hans liv och verksamhet i Paris. Här finns också mer information om Alfred Nobels testamente och de tankar som ledde fram till det.

Audioguide

Audioguide finns tillgänglig på svenska, engelska, tyska, franska, kinesiska, finska, ryska, italienska, spanska, arabiska, japanska och koreanska.
En rundvandring med audioguiden tar c:a 40 minuter.

Utställningskatalog

Katalogen till utställningen Människor, miljöer och kreativiet utforskar de olika roller som kreativitet har spelat för Nobelpristagarna, både från ett individuellt och ett miljöperspektiv.

Ur bloggen

Utställningar

Slutspurt för Nobel Creations

Snart invigs Nobel Creations. Läs vad studenterna från Beckmans skriver om sina kreationer. 

Publicerad 7 dec. Kommentarer

Musik som fångar hoppet om fred

Calle Stenman från Kungliga Musikhögskolan fick i uppdrag att tolka årets fredspris. Lyssna på ett smakprov av hans tolkning.

Publicerad 29 nov. Kommentarer

En utställning tar form

Arbetet rullar på för fullt med Nobel Creations – The Nobel Prize 2016 som ska visas på Tom Tits Experiment från 9 december.

Publicerad 17 nov. Kommentarer

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

09:0020:00

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.