Alfred Nobel: Nätverk och innovationer

20100213–20120912

Alfred Nobel: Nätverk och innovationer är en vandringsutställning producerad av Nobelmuseet som hade sin premiär i Dubai 2008.

Utställningen presenterar innovatören och entreprenören Alfred Nobel. Tillsammans med filmare och konstnärer och med hjälp av ny teknik, utvecklad i samarbete med Samsung Electronics, har Nobelmuseet skapat en helt ny typ av utställning. Här får besökaren veta mer om hans livsgärning, hans nätverk av medarbetare, affärskontakter och vänner och hur han till slut får idén att donera pengar till ett internationellt pris. Genom videokonst och nyinspelade kortfilmer får besökaren lära känna Alfred Nobel på ett nytt sätt. På ett antal mindre bildskärmar får besökaren även möta några Nobelpristagare och medlemmar ur Nobelpriskommittéerna.


Foto: ©Åke E:son Lindman

Utställningen består av fem paviljonger med var sitt tema, där varje paviljong behandlar en del av berättelsen om Alfred. De är: 

  • Städerna S:t Petersburg och Paris – där Nobel levde större delen av sitt liv 
  • Innovationerna – som präglade hans livsverk  
  • Nätverken – som möjliggjorde hans stora företagsimperium  
  • Testamentet – som lade grunden till Nobelprisen


Foto: ©Åke E:son Lindman

Precis som Alfred Nobel själv är utställningen innovativ och nytänkande. Totalt finns inte mindre än 160 bildskärmar installerade i utställningen.

Denna utställning har också resulterat i en bok. Alfred Nobel: Networks of Innovation har publicerats av Nobelmuseet i samarbete med Science History Publications/USA och finns att köpa i Nobelmuseets butik.

Utställningar

Nobelmuseet har både permanenta och tillfälliga utställningar om Nobelpriset, Nobelpristagana, Alfred Nobel och relaterade ämnen.

Kontakt

Nobelmuseet Stortorget 2, Gamla Stan, Box 2245, 103 16 Stockholm
work 08-534 818 00
Ansvarig utgivare: Olov Amelin

Main sponsors

Idag på museet

Öppettider

Stängt

Visningar

No tours today.

Dagens lunch

Dagens lunch serveras under veckodagar när Nobelmuseet är öppet.